7 مورد یافت شد

برگزاری جلسه کمیته مرداد ماه کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-جلسه-کمیته-مرداد-ماه-کنترل-عفونت-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-آرش/160375

کمیته_بهداشت_محیط خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/سومین-جلسه-کمیته-بهداشت-محیط-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/159918

کمیته_بهداشت_محیط_مجتمع_بیمارستانی_امام عکاس اخبار مرتبط دومین جلسه کمیته بهداشت محیط درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد دومین جلسه کمیته بهداشت محیط مشکلات بهداشتی و بهسازی اورژانس‌ها و نحوه‌ی پیگیری مشکلات...

عملکرد واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی در سه ماهه اول 99 بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/عملکرد-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-در-سه-ماهه-اول-99-بررسی-شد/159189

کمیته_بهداشت_محیطکووید_19ویروس_کروناکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_داردمن_ماسک_میزنم خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

عملکرد فصل بهار 99 واحد بهداشت محیط بیمارستان فارابی بررسی شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/عملکرد-فصل-بهار-99-واحد-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی-بررسی-شد/159180

کمیته_بهداشت_محیط_بیمارستان_فارابیبهداشت_محیط خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه تیرماه 99 کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-تیرماه-99-کمیته-بهداشت-محیط-بیمارستان-فارابی/159166

کمیته_بهداشت_محیط_بیمارستان_فارابیبیمارستان_فارابی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-دومین-جلسه-کمیته-بهداشت-محیط-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/158603

کمیته_بهداشت_محیط_مجتمع_بیمارستانی_اماممجتمع_بیمارستانی_امام عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه خرداد ماه کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/برگزاری-جلسه-خرداد-ماه-کمیته-کنترل-عفونت-و-بهداشت-محیط-در-بیمارستان-آرش/156921

کمیته_بهداشت_محیط خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...