8 مورد یافت شد

دومین جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-دومین-جلسه-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایا-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)/161214

کمیته_مدیریت_خطر_حوادثمجتمع_بیمارستانی_امام عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه مردادماه 99 کمیته مدیریت خطر حوادث وپدافند غیر عامل بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مردادماه-99-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-وپدافند-غیر-عامل-بیمارستان-فارابی-/160124

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_پدافند_غیر_عامل_بیمارستان_فارابیواحد_مدیریت_حوادث_و_بحران_بیمارستان_فارابیایمنی_سازه_ای_و_غیر_سازه_ای_بیمارستان_ها خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط اولین جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای...

برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا و کمیته بهداشت حرفه ای در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مدیریت-خطر،-حوادث-و-بلایا-و-کمیته-بهداشت-حرفه-ای-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159006

کمیته_مدیریت_خطربیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مدیر بیمارستان فارابی بر مصرف بهینه منابع آب تاکید کرد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/مدیر-بیمارستان-فارابی-بر-مصرف-بهینه-منابع-آب-تاکید-کرد/158881

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایاصرفه_جویی_در_مصرف_آبکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_دارد خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید گالری عکس مرتبط کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایای-بیمارستان-فارابی-/158878

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایابیمارستان_فارابیمنابع_آبصرفه_جوییکووید_19کرونا_را_شکست_میدهیممن_ماسک_میزنمزندگی_جریان_دارد عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

اولین جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی در سال 99برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/اولین-جلسه-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایای-بیمارستان-فارابی-در-سال-99برگزار-شد/156986

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایای_بیمارستان_فارابیمدیریت_مصدومان_حوادث_چهار_شنبه_سوریکووید-19 خبرنگار حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

گزارش چگونگي مديريت بحران كوويد-19 در جلسه كميته مديريت خطر حوادث و پدافند غيرعامل بيمارستان فارابي

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گزارش-چگونگي-مديريت-بحران-كوويد–19-در-جلسه-كميته-مديريت-خطر-حوادث-و-پدافند-غيرعامل-بيمارستان-فارابي/152034

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایای_بیمارستان_فارابیپدافند_غیر_عاملکووید-19کرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی لیست...

گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/گزارش-تصویری-برگزاری-جلسه-کمیته-مدیریت-خطر-حوادث-و-بلایای-بیمارستان-فارابی/152010

کمیته_مدیریت_خطر_حوادث_و_بلایای_بیمارستان_فارابیکووید-19کرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...