1 مورد یافت شد

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/برگزاری-کمیته-بیمارستانی-بررسی-عوامل-مؤثر-در-مرگ-مادر-باردار-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-با-حضور-نمایندگان-کمیته-دانشگاهی-و-ستاد-معاونت-درمان/161561

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/26- 13:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...