10 مورد یافت شد

برگزاری جلسه مهرماه ماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-مهرماه-ماه-کمیته-مورتالیتی-و-موربیدیتی-در-بیمارستان-آرش/162081

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/07/08- 09:20 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه مهرماه ماه کمیته مورتالیتی و...

تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/تشکیل-جلسه-کمیته-مرگ-و-میر-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان–قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161562

تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور تاریخ انتشار : 99/06/26- 13:58 تعداد بازدید خبر : تشکیل جلسه کمیته مرگ و میر در بیمارستان مرکز طبی کودکان-قطب علمی طب کودکان کشور ...

بررسی فرآیندهای درمانی مادران باردار در بیمارستان بهارلو با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/بررسی-فرآیندهای-درمانی-مادران-باردار-در-بیمارستان-بهارلو-با-حضور-نمایندگان-کمیته-دانشگاهی-مورتالیتی-مادر-باردار-پرخطر/160876

بررسی فرآیندهای درمانی مادران باردار در بیمارستان بهارلو با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 15:49 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری جلسه شهریور ماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-شهریور-ماه-کمیته-مورتالیتی-و-موربیدیتی-بیمارستان-آرش/160624

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/02- 12:11 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه شهریور ماه کمیته مورتالیتی و...

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مرگ‌ومیر مادر باردار پرخطر در ستاد معاونت درمان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/برگزاری-جلسه-کمیته-دانشگاهی-مرگ‌ومیر-مادر-باردار-پرخطر-در-ستاد-معاونت-درمان/160160

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مرگ‌ومیر مادر باردار پرخطر در ستاد معاونت درمان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/05/21- 10:48 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری...

جلسه تیرماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-تیرماه-کمیته-مورتالیتی-و-موربیدیتی-در-بیمارستان-آرش/158509

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش تاریخ انتشار : 99/04/07- 16:15 تعداد بازدید خبر : جلسه تیرماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش 158509.mp3 جلسه تیرماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در...

برگزاری جلسه خرداد ماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-خرداد-ماه-کمیته-مورتالیتی-و-موربیدیتی-در-بیمارستان-آرش/156418

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان آرش گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/03/10- 13:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه خرداد ماه کمیته مورتالیتی و...

جلسه کمیته بررسی علل مرگ و میر و موارد خطرآفرین در مراقبت از مادر باردار پرخطر

https://pr.tums.ac.ir/عکس/-جلسه-کمیته-بررسی-علل-مرگ-و-میر-و-موارد-خطرآفرین-در-مراقبت-از-مادر-باردار-پرخطر

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی مادر باردار پرخطر با حضور مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها، سرپرست اداره نظارت و اعتباربخشی و سایر اعضا در معاونت درمان دانشگاه برگزار شد. گروه خبری :معاونت درمان کد خبر...

برگزاری جلسه کمیته بررسی عوامل خطرهای شدید بارداری و زایمان در بیمارستان سورنا

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/برگزاری-جلسه-کمیته-بررسی-عوامل-خطرهای-شدید-بارداری-و-زایمان-در-بیمارستان-سورنا/156287

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی بیمارستان سورنا شنبه 27 اردیبهشت ماه 1399 با حضور عباس ثریا مدیر عامل بیمارستان، دکتر تشرفی مسئول فنی، دکتر پیمان صابریان عضو هیئت علمی گروه بیهوشی، دکتر اشرف معینی عضو هیئت علمی گروه زنان، دکتر محمد حسین صادقیان عضو هیئت علمی...

برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان جامع بانوان آرش

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-اردیبهشت-ماه-کمیته-مورتالیتی-و-موربیدیتی-در-بیمارستان-جامع-بانوان-آرش/155437

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان جامع بانوان آرش تاریخ انتشار : 99/02/06- 14:19 تعداد بازدید خبر : برگزاری جلسه اردیبهشت ماه کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان جامع بانوان آرش 155437.mp3 برگزاری...