4 مورد یافت شد

قدردانی پرستاران بخش PICU از پزشکان این بخش در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/قدردانی-پرستاران-بخش-PICU-از-پزشکان-این-بخش-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160599

PICU از پزشکان این بخش در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/01- 16:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> قدردانی پرستاران بخش PICU...

جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش PICU مرکز طبی کودکان 

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-بازدید-تیم-مدیریت-ایمنی-بیمار-از-بخش-PICU-مرکز-طبی-کودکان 

PICU مرکز طبی کودکان  گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/09/19- 13:36 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش PICU مرکز طبی...

برگزاری جلسه بررسی وضعیت بخش PICU در بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-بررسی-وضعیت-بخش-PICU-در-بیمارستان-بهرامی

PICU در بیمارستان بهرامی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 98/09/16- 08:28 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری جلسه بررسی وضعیت بخش PICU در بیمارستان بهرامی جلسه...

برگزاری مراسم جشن روز پرستار در بخش PICU مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-مراسم-جشن-روز-پرستار-در-بخش-PICU-مرکز-طبی-کودکان/65971

PICU مرکز طبی کودکان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 95/11/13- 11:40 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برگزاری مراسم جشن روز پرستار در بخش PICU مرکز طبی کودکان به...