5 مورد یافت شد

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش برای پیشگیری آيا آبريزش بيني از علايم كرونا است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-برای-پیشگیری-آيا-آبريزش-بيني-از-علايم-كرونا-است/160613

_اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط ندای تندرستی اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم استفضاهای بازی عمومی نظیر پارک ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ضدعفونی...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا بخور جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-بخور-جوش-شیرین-برای-مقابله-با-کووید–19-مفید-است/160614

_اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه بسته بندی مواد غذایی تمیز و شست و شو شوند دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا علائم و میزان ابتلای افراد به کووید 19 با ژنتیک افراد ارتباط دارد

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-آیا-علائم-و-میزان-ابتلای-افراد-به-کووید-19-با-ژنتیک-افراد-ارتباط-دارد-/159835

_اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا نیاز هست روزانه اتومبیل خود را ضدعفونی کنیم دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش چگونه بسته بندی مواد غذایی تمیز و شست و شو شوند

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/-اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-چگونه-بسته-بندی-مواد-غذایی-تمیز-و-شست-و-شو-شوند/159185

_اقدامات_پیشگیری_از_کرونا خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش آیا لازم است افراد فاقد علامت در محیط کار از ماسک و دستکش استفاده کنند دانشکده بهداشت و موسسه ملی...

اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش هنگام تماس مشکوک با فرد مبتلا به کووید-19 و دست زدن به چشم، چه اقدامی انجام دهیم تا از انتقال ویروس به ما جلوگیری شود

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/اقدامات-پیشگیری-از-کرونا⁄-پاسخ-به-پرسش-هنگام-تماس-مشکوک-با-فرد-مبتلا-به-کووید–19-و-دست-زدن-به-چشم،-چه-اقدامی-انجام-دهیم-تا-از-انتقال-ویروس-به-ما-جلوگیری-شود-/158799

_اقدامات_پیشگیری_از_کروناکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند اخبار مرتبط اقدامات پیشگیری از کرونا/ پاسخ به پرسش ویروس کرونا تا چه زمان با ما باقی خواهد ماند و تا چه زمانی باید فاصله فیزیکی و...