محتوای خبری بیمارستان آرش

دیدار رئیس بیمارستان آرش با کارشناسان مامائی به مناسبت گرامیداشت روز مامائی

دیدار رئیس بیمارستان آرش با کارشناسان مامائی به مناسبت گرامیداشت روز مامائی

دکتر لادن کاشانی، رئیس بیمارستان جامع بانوان آرش به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مامائی روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 با کارشناسان مامائی بیمارستان در تمام بخش ها به ویژه در بخش نازائی، اورژانس، درمانگاه و لیبر دیدار و از زحمات آنان قدردانی کرد. دکتر معصومه نتاج مجد، معاون درمان و فریبا نوری مدیر پرستاری او را در این بازدید همراهی کردند.