محتوای خبری بیمارستان آرش

دیدار رئیس و مدیر بیمارستان آرش با پزشکان به مناسبت گرامیداشت روز پزشک

دیدار رئیس و مدیر بیمارستان آرش با پزشکان به مناسبت گرامیداشت روز پزشک

دکتر لادن کاشانی، رئیس بیمارستان، دکتر امیر عمرانی، مدیر بیمارستان، دکتر معصومه نتاج مجد معاون درمان و فریبا نوری مدیر پرستاری دوشنبه اول شهریور 1400 به مناسبت روز پزشک با پزشکان بیمارستان دیدار کردند. در این دیدار دکتر کاشانی و دکتر عمرانی با حضور در درمانگاه ها و بخش های بیمارستان روز پزشک را تبریک گفتند و از زحمات آنها تشکر و قدردانی کردند.