محتوای خبری بیمارستان روزبه

لیست اخبار صفحه :1
فضای ورزشی و همدلی بیمارستان روزبه با تقدیر ویژه از نایب قهرمان مسابقات شنا پرستاران سراسر کشور
تقدیر از پرستار نایب قهرمان مسابقات شنا در دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور توسط رئیس و مدیر بیمارستان

فضای ورزشی و همدلی بیمارستان روزبه با تقدیر ویژه از نایب قهرمان مسابقات شنا پرستاران سراسر کشور

با حضور مدیران ارشد بیمارستان از محسن نیکوکار نایب قهرمان مسابقات شنای پرستاران سراسر کشور قدردانی شد.

نشست صمیمی یوسف مسعودیان مدیر بیمارستان روزبه با همکاران واحد مدارک پزشکی و پذیرش (مدیریت اطلاعات سلامت) و اهدای جوایز به فرزندان سه قلو
فرزندان سه قلو بهمراه خانواده در بیمارستان روزبه و تقدیر مدیر بیمارستان از همکار متعهد و مهربان و پدری مسئولیت پذیر و اخلاق مدار

نشست صمیمی یوسف مسعودیان مدیر بیمارستان روزبه با همکاران واحد مدارک پزشکی و پذیرش (مدیریت اطلاعات سلامت) و اهدای جوایز به فرزندان سه قلو

مدیر بیمارستان روزبه در نشست با همکاران واحد مدارک پزشکی و پذیرش گفت: داشتن اخلاق حرفه ای ،مسئولیت پذیری و ارتباط موثر، در کنار پاسداشت خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است.