محتوای خبری بیمارستان روزبه

لیست اخبار صفحه :1
فراخوان دعوت به مصاحبه دارندگان مدرک دکترای تخصصی با گرایش نوروساینس و تحلیل الکتروانسفالوگرافی کیفی

فراخوان دعوت به مصاحبه دارندگان مدرک دکترای تخصصی با گرایش نوروساینس و تحلیل الکتروانسفالوگرافی کیفی

با توجه به نیاز مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه به جذب هیئت علمی پژوهشی ضریب K از فارغ التحصیلان دکترای تخصصی پزوهشی با گرایش نوروساینس و تحلیل الکتروانسفالوگرافی کیفی جهت مصاحبه دعوت به عمل می آورد.

کارگاه آموزشی سه ساعته دوره ایمنی بیمار، مسائل حقوقی و قضایی در نشست مدیر بیمارستان با سوپروایزرها و کمک بهیاران و بیماریاران بیمارستان روزبه

کارگاه آموزشی سه ساعته دوره ایمنی بیمار، مسائل حقوقی و قضایی در نشست مدیر بیمارستان با سوپروایزرها و کمک بهیاران و بیماریاران بیمارستان روزبه

برای ارتقای کیفیت خدمات،فرهنگ سازی ایمنی بیمار و آشنایی با مسائل حقوقی دوره آموزشی توسط مدیر بیمارستان روزبه برای سوپروایزرین و کمک بهیاران برگزار شد