محتوای خبری بیمارستان ضیائیان

جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

آمار درصد سزارین نخست زا و همچنین موازین اجرایی آخرین دستور العمل فرایند ارتقای سلامت مادران در اپیدمی کووید ۱۹ از مواردی بود که در جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان ضیائیان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

جلسه کمیته رهبری و بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه کمیته رهبری و بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان برگزار شد

در جلسه کمیته رهبری و بهبود کیفیت بیمارستان ضیائیان، تدوین گان چارت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و تعیین خط مشی کمیته های بیمارستانی در سال۱۴۰۰ با تاکید بر بازنگری آئین نامه کمیته های بیمارستانی از مواردی بود که در مورد آن تصمیم گیری شد.

بازدید نوروزی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ضیائیان

بازدید نوروزی معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ضیائیان

دکتر مریم حضرتی در بازدید از بیمارستان ضیائیان ضمن عیادت از بیماران در جریان روند درمان آن‌ها قرار گرفت و با اشاره به برقراری فوق العاده ویژه کارکنان براجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید کرد.

بازدید کارشناسان اداره نظارت بر موسسات درمانی از بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان اداره نظارت بر موسسات درمانی از بیمارستان ضیائیان

بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدیدی که از بیمارستان ضیائیان انجام دادند، با حضور در بخش ICU، داخلی، اورژانس و رادیولوژی به بررسی پرونده بیماران پرداختند و پس از مصاحبه با چندین بیمار در جریان روند درمان آن‌ها قرار گرفتند.

پیام تبریک رئیس بیمارستان ضیائیان به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

پیام تبریک رئیس بیمارستان ضیائیان به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان ضیائیان، دکتر حمیدرضا حکمت رئیس این بیمارستان در پیامی نوروز باستانی ۱۴۰۰ را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان بیمارستان ضیائیان تبریک گفت.