محتوای خبری بیمارستان ضیائیان

راستی آزمایی اعتبار بخشی بیمارستان ضیائیان با حضور ارزیاب وزارت بهداشت

راستی آزمایی اعتبار بخشی بیمارستان ضیائیان با حضور ارزیاب وزارت بهداشت

دکتر جواد ملبوبی ارزیاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان ضیائیان تمامی بخش‌های بالینی، پاراکلینیکی و پشتیبانی مرکز را مورد ارزیابی قرار داد و در پایان به مصاحبه، مشاهده و بررسی مستندات واحدها پرداخت.

سومین جلسه حسابداری مدیریت در بیمارستان ضیائیان با تحلیل، آنالیز و ارائه گزارش واحدهای پشتیبانی برگزار شد

سومین جلسه حسابداری مدیریت در بیمارستان ضیائیان با تحلیل، آنالیز و ارائه گزارش واحدهای پشتیبانی برگزار شد

در جلسه سوم حسابداری مدیریت، مدیر بیمارستان ضمن ارزیابی هر واحد و تحلیل گزارش ها؛ با توجه به ارزیابی‌های پیش روی اعتباربخشی جلسات را متوقف و به بعد ازاعتباربخشی موکول کرد.

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با موضوع مدیریت درمان مشکلات ادراری در کودکان برگزار شد

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با موضوع مدیریت درمان مشکلات ادراری در کودکان برگزار شد

دکتر هاله ناصرحجتی فوق تخصص اورولوژی اطفال و دکتر زینب شیروی متخصص فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان در خصوص راه های درمان مشکلات ادراری در اطفال و نحوه مدیریت آن سخنرانی کردند.

جلسه مدیریت پرستاری بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه مدیریت پرستاری بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه مدیریت پرستاری با حضور مدیر پرستاری و تمامی سوپروایزران و سرپرستاران بخش‌های مختلف به‌منظور آمادگی در ارزیابی‌های اعتباربخشی برگزار شد و در آن مهم‌ترین سنجه‌ها که در ارزیابی‌ها موردتوجه قرار خواهد گرفت بررسی شد.

جلسه دوم حسابداری مدیریت بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه دوم حسابداری مدیریت بیمارستان ضیائیان برگزار شد

در جلسه حسابداری مدیریت بیمارستان ضیائیان که ۵ ساعت به طول انجامید مدیر بیمارستان ضمن قدردانی از کارکنان برای سعه‌صدر آن‌ها، ابراز امیدواری کرد که پس از حاصل شدن نتایج و داشبوردی که در آینده از داده های موجود در واحدهای مختلف استخراج خواهد شد بیمارستان ضیائیان، برای هر فردی که نظاره‌گر این داشبورد است نمای عالی از عملکرد کلی هر واحد در هرسال به‌صورت مقایسه‌ای نسبت به سال گذشته ارائه خواهد کرد.

جلسه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان ضیائیان با حضور مدیر بیمارستان برگزار شد، و در آن چندین مصوبه برای ارتقای کیفیت در خصوص خدمت‌رسانی بهتر به بیماران مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد.

جلسه کمیته مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان ضیائیان برگزار شد

جلسه کمیته مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان ضیائیان برگزار شد

در جلسه کمیته مدیریت حوادث و بلایای بیمارستان ضیائیان برنامه‌های کمیته بحران در سال جاری از جمله ارزیابی ایمنی بیمارستان و بروزرسانی چارت فرماندهی حوادث و بحران این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص آن تصمیم گیری شد.

حسابداری مدیریت در بیمارستان ضیائیان در دستور کار قرار گرفت

حسابداری مدیریت در بیمارستان ضیائیان در دستور کار قرار گرفت

دکتر کامبیز مرادزاده مدیر بیمارستان ضیائیان در جلسه حسابداری مدیریت با تأکید بر اجرای این پروژه هدف از انجام آن را نمایش بیمارستان ضیائیان از نگاه دیگر خواند و ابراز امیدواری کرد پس از اتمام این پروژه و حسابداری مدیریت آن می‌توان عملکرد بیمارستان ضیائیان در حیطه‌های مختلف را در یک نگاه نظاره‌گر بود.