محتوای خبری بیمارستان ضیائیان

وبینار علمی بیماری های دژنراتیو و زوال عقلی در فضای اسکای روم بیمارستان ضیائیان برگزار شد

وبینار علمی بیماری های دژنراتیو و زوال عقلی در فضای اسکای روم بیمارستان ضیائیان برگزار شد

دکتر مهدی شفیعی ثابت متخصص نورولوژی و دکتر نسیم عبادتی متخصص پزشکی خانواده در وبیناری که در بیمارستان ضیائیان و با موضوع بیماری های دژنراتیو و زوال عقلی در فضای مجازی اسکای روم این مرکز برگزار شد به مباحث علمی و روش های پیشگیری و درمان آن پرداختند.

وبینار علمی «پرستاری مرگ مغزی و اهداء عضو» در فضای اسکای روم بیمارستان ضیائیان برگزار شد

وبینار علمی «پرستاری مرگ مغزی و اهداء عضو» در فضای اسکای روم بیمارستان ضیائیان برگزار شد

پرستاری مرگ مغزی و اهدای عضو موضوع وبیناری بود که دکتر مهدی شفیعی ثابت متخصص نورولوژی و عضو هیئت علمی گروه پزشکی خانواده و جلال فتح آبادی سوپروایزر آموزشی این مرکز در فضای مجازی اسکای روم بیمارستان ضیائیان در خصوص آن سخنرانی کردند.

نشست صمیمی دکتر سعید رضا جمالی مقدم رئیس بیمارستان ضیائیان با سوپروایزران و سرپرستاران بخش‌های مختلف مرکز برگزار شد

نشست صمیمی دکتر سعید رضا جمالی مقدم رئیس بیمارستان ضیائیان با سوپروایزران و سرپرستاران بخش‌های مختلف مرکز برگزار شد

دکتر سعید رضا جمالی مقدم گفت: می‌دانم که خیز پشت سرهم کرونا (خیز اول تا خیز پنجم) خستگی را بر تن همه کارکنان بیمارستان گذاشته است، ولی با همدلی، همفکری و یکپارچگی در کارمان؛ با اطمینان می‌توانم بگویم که بر مشکلات فائق خواهیم آمد و این را بدانید قدردان زحمات تک‌تک شما در بیمارستان ضیائیان هستم.

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان ضیائیان

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان ضیائیان

دکتر علی اشرف اقبالی رئیس بخش مرکز جامع تکامل کودکان بیمارستان ضیائیان در بازدید کارشناسان وزارت بهداشت ضمن معرفی بیمارستان و مرکز جامع تکامل کودکان آن و اجرای برنامه های پیش رو در راستای بهبود تجهیزات و ارائه برنامه های سیستمی این مرکز صحبت کرد.