محتوای خبری دانشکده داروسازی

 شکل‌گیری دوره فلوشیپی، فوق تخصص و پسا دکترای تلفیقی در داروسازی و علوم دارویی
وبینار افق‌های نوین در آموزش داروسازی برگزار شد

شکل‌گیری دوره فلوشیپی، فوق تخصص و پسا دکترای تلفیقی در داروسازی و علوم دارویی

وبینار افق‌های نوین در آموزش داروسازی با عنوان شکل گیری دوره فلوشیپی، فوق تخصص و پسا دکترای تلفیقی در داروسازی و علوم دارویی به میزبانی دانشکده داروسازی و همکاری دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت با حضور روسا و معاونان آموزشی دانشکده های داروسازی سراسر کشور 29 بهمن 99 برگزار شد.

حضور اعضای تیم  مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی

حضور اعضای تیم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی

اعضای تیم مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه در دانشکده داروسازی حضور یافتند و مستندات مربوط به شاخص‌ها و زیرشاخص های ارزیابی عملکرد طرح صیانت از حقوق شهروندی را بررسی کردند.

مجموعه کارگاه های مدیریت روابط عاطفی برگزار شد

مجموعه کارگاه های مدیریت روابط عاطفی برگزار شد

دفتر منتورینگ دانشکده داروسازی با همکاری مرکز مشاوره و راهنمایی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه مدیریت روابط عاطفی را ۲۶ آذر، ۳ و ۱۰ دی 99 به صورت مجازی برگزار کرد.