محتوای خبری دانشکده دندانپزشکی

برگزاری آزمون 7 دوره فلوشیپ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری آزمون 7 دوره فلوشیپ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمون ورودی نهمین دوره فلوشیپ جراحی دهان و فک و صورت، دومین دوره فلوشیپ پزشکی بازساختی در دندانپزشکی، هفتمین دوره فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی، یازدهمین دوره فلوشیپ ایمپلنت های دندانی، هشتمین دوره فلوشیپ بیماریهای دهان، فک و صورت، پنجمین دوره فلوشیپ پروتزهای فک و صورت و سومین دوره فلوشیپ ارتودنسی کرانیوفاسیال، 14 تیر ماه 1400 برگزار شد.

رونمایی از امکانات پیشرفته ارزیابی و درمانی برای بیماران شکاف کام و لب در دانشکده دندانپزشکی

رونمایی از امکانات پیشرفته ارزیابی و درمانی برای بیماران شکاف کام و لب در دانشکده دندانپزشکی

مراسم رونمایی از امکانات پیشرفته ارزیابی و درمانی برای بیماران شکاف کام و لب در بخش ارتودنسی 31 خرداد 1400 با حضور هیئت علمی دانشکده توانبخشی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.