محتوای خبری دانشکده دندانپزشکی

اولین مدرسه زمستانه مجازی دانشکده دندانپزشکی

اولین مدرسه زمستانه مجازی دانشکده دندانپزشکی

دکتر پویان امینی شکیب، معاون بین الملل دانشکده دندانپزشکی گفت: امیدوارم مدرسه زمستانه مجازی دانشکده دندانپزشکی مفید باشد و بتوانیم معرف خوبی از مجموعه امکانات و توانمندی ها دانشگاه علوم پزشکی تهران به متقاضیان ایران و سایر کشورهای جهان باشیم.

 برگزاری دوره مجازی بین المللی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

برگزاری دوره مجازی بین المللی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

دوره مجازی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد که با حضور سه عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی و چهار استاد بین المللی از کشورهای نروژ، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و مالزی طراحی شده بود، در قالب شش روز برنامه به صورت یک روز در هفته از ۲۸ آبان تا ۴ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

مصاحبه با سوپروایزر کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی و پرستار نمونه دانشکده دندانپزشکی

مصاحبه با سوپروایزر کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی و پرستار نمونه دانشکده دندانپزشکی

فرزانه نعیمی منش، سوپروایزر کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی به پاس فعالیت های ارزنده در طول خدمت خود و همچنین در پاندمی بیماری کووید 19 به عنوان پرستار نمونه از رئیس دانشگاه لوح دریافت کرد.