محتوای خبری دانشکده طب ایرانی

لیست اخبار صفحه :1
دکتر نیوشا اسماعیل زاده جایزه برترین ارائه پوستر الکترونیک را در کنگره بین المللی اتنوفارماکولوژی کسب کرد

دکتر نیوشا اسماعیل زاده جایزه برترین ارائه پوستر الکترونیک را در کنگره بین المللی اتنوفارماکولوژی کسب کرد

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معرفی دستاوردهای طب ایرانی و کسب رتبه برتر ارائه پوستر الکترونیک، در کنگره بین المللی اتنوفارماکولوژی حضور داشت.

معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی به عنوان استاد برتر در عرصه فعالیت های بین المللی برگزیده شد
جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی به عنوان استاد برتر در عرصه فعالیت های بین المللی برگزیده شد

دکتر مهرداد کریمی در دوازدهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در عرصه فعالیت های بین المللی، استاد برتر شناخته شد.

کامران محلوجی کرمانشاهی: بستر به وجود آمدن تشخص علمی در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم است

کامران محلوجی کرمانشاهی: بستر به وجود آمدن تشخص علمی در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم است

کامران محلوجی کرمانشاهی، دانشجوی برتر رشته تاریخ علوم پزشکی سومین جشنواره طب ایرانی گفت: اگر قرار است که ما هم به الگوی مطالعاتی خودمان دسترسی داشته باشیم باید بر داشته های خودمان متمرکز باشیم.