محتوای خبری دانشکده طب ایرانی

لیست اخبار صفحه :0
نشست تاریخ پزشکی با عنوان تاریخ های درهم تنیده، سهم ایران و ترکیه در توسعه علوم پزشکی برگزار می شود

نشست تاریخ پزشکی با عنوان تاریخ های درهم تنیده، سهم ایران و ترکیه در توسعه علوم پزشکی برگزار می شود

نشست چهار روزه تاریخ پزشکی با عنوان تاریخ های درهم تنیده، سهم ایران و ترکیه در توسعه علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه مرمره ترکیه و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

ایران در تولید دانش حوزه طب مکمل و جایگزین در رتبه چهارم قرار گرفت
به استناد گزارش پایگاه اینترنتی معتبر علم‌سنجی سایمگو

ایران در تولید دانش حوزه طب مکمل و جایگزین در رتبه چهارم قرار گرفت

براساس گزارش تحلیل علم‌سنجی وضعیت انتشار مقالات حوزه طب مکمل و جایگزین در پایگاه اینترنتی معتبر سایمگو (Scimago)، ایران رتبه چهارم جهان را در تولید دانش این حوزه در سال ۲۰۲۰ کسب کرد.

چاپ مقاله نقش کوئرستین در کنترل دیابت و سایر اختلالات متابولیک مرتبط، در مجله Critical Reviews in Food and Nutrition

چاپ مقاله نقش کوئرستین در کنترل دیابت و سایر اختلالات متابولیک مرتبط، در مجله Critical Reviews in Food and Nutrition

پژوهشگران دانشکده طب ایرانی و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، نتیجه مطالعه ای مشترک بر تأثیر کوئرستین بر کنترل دیابت با تمرکز بر تنظیم فلور میکروبی روده را منتشر کردند.