محتوای خبری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

نشست هیئت رئیسه و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی با هیئت‌رئیسه و روسای بخش‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی

نشست هیئت رئیسه و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی با هیئت‌رئیسه و روسای بخش‌های مجتمع بیمارستانی امام خمینی

در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علوم پایه و بالین دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مدیران گروه‌های آموزشی این دانشکده با روسای بخش‌های این مجتمع با حضور هیئت‌رئیسه هر دو واحد با هم دیدار کردند.

بازدید نمایندگان هیئت رئیسه دانشکده فناوری های نوین پزشکی از واحدهای آموزشی، اداری و آزمایشگاه دانشکده

بازدید نمایندگان هیئت رئیسه دانشکده فناوری های نوین پزشکی از واحدهای آموزشی، اداری و آزمایشگاه دانشکده

نمایندگان هیئت رئیسه دانشکده فناوری های نوین پزشکی در بازدیدی از طبقات ساختمان های اداری و آزمایشگاه دانشکده، مشکلات اعضای هیئت علمی و کارکنان را در محیط کار بررسی و ثبت کردند.

نشست مدیران گروه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم

نشست مدیران گروه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم

در پی امضای تفاهم نامه همکاری علوم پایه و بالین دانشکده فناوری های نوین پزشکی و مجتمع بیمارستانی امیراعلم، مدیران گروه های آموزشی این دانشکده با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم دیدار کردند.

جلسه مشترک مدیران گروه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم

جلسه مشترک مدیران گروه های آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم

در پی امضای تفاهم نامه همکاری علوم پایه و بالین دانشکده فناوری های نوین پزشکی و مجتمع بیمارستانی امیراعلم، مدیران گروه های آموزشی این دانشکده با مدیران بخش های مجتمع بیمارستانی امیراعلم دیدار کردند.

جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده فناوری نوین پزشکی با مدیران گروه های آموزشی این دانشکده برگزار شد

جلسه هم اندیشی رئیس دانشکده فناوری نوین پزشکی با مدیران گروه های آموزشی این دانشکده برگزار شد

جلسه مشورت و هم اندیشی رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور مدیران گروه های آموزشی این دانشکده با موضوع بررسی مسائل دانشکده در حیطه آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار شد.