محتوای خبری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

لیست اخبار صفحه :0
کسب رتبه برتر پوستر دانشجوی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در انجمن تحقیقات سرطان بریتانیا

کسب رتبه برتر پوستر دانشجوی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در انجمن تحقیقات سرطان بریتانیا

پوستر فاطمه تیرگر دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین پزشکی موفق به کسب رتبه برتر در رویداد آنلاین پاسخ و مقاومت در درمان سرطان انجمن تحقیقات سرطان بریتانیا شد.

پذیرش طرح تحقیقاتی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در فراخوان مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران با ترکیه

پذیرش طرح تحقیقاتی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در فراخوان مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران با ترکیه

طرح تحقیقاتی دکتر نصر اله طباطبایی عضو هیئت علمی گروه نانوفناوری پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در فراخوان مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) و سازمان پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK) پذیرفته شد.