محتوای خبری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

گفت وگو با دکتر نغمه بهرامی دانشیار گروه مهندسی بافت دانشکده فناوری های نوین پزشکی به مناسبت روز دندانپزشک

گفت وگو با دکتر نغمه بهرامی دانشیار گروه مهندسی بافت دانشکده فناوری های نوین پزشکی به مناسبت روز دندانپزشک

روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در روز دندانپزشک، با جراح دندانپزشک و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بافت این دانشکده گفت وگو کرد. دکتر نغمه بهرامی گفت: فناوری هایی نوین در بالابردن شاخص بهداشت دهان و دندان نقش بسزایی داشته اند.

وبینار همایش دانش آموختگان نانوتکنولوژی پزشکی با شعار «نانوتکنولوژی پزشکی از شعار تا عمل» برگزار می شود

وبینار همایش دانش آموختگان نانوتکنولوژی پزشکی با شعار «نانوتکنولوژی پزشکی از شعار تا عمل» برگزار می شود

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران وبینار همایش دانش آموختگان نانوتکنولوژی پزشکی با شعار «نانوتکنولوژی پزشکی از شعار تا عمل» را با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند.

چاپ مقاله دانشجوی دکتری مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی در مجله آمریکایی Trauma, Violence, & Abuse

چاپ مقاله دانشجوی دکتری مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی در مجله آمریکایی Trauma, Violence, & Abuse

مقاله شهاب باحشمت، دانشجوی دکتری رشته مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی با عنوان "همسرآزاری و کودک آزاری مرتبط با مصرف مواد غیرقانونی در ایران: یک مرور نظام مند و فراتحلیل" در مجله آمریکایی Trauma, Violence, & Abuse به چاپ رسید.

چاپ مقاله اعضای هیئت علمی گروه پزشکی مولکولی با عنوان «استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-۱۹» در مجله signal transduction and targeted therapy

چاپ مقاله اعضای هیئت علمی گروه پزشکی مولکولی با عنوان «استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-۱۹» در مجله signal transduction and targeted therapy

مقاله "استفاده از مسیر متابولیسم گلوکز برای درمان کووید-19" توسط اعضای هیات علمی گروه پزشکی مولکولی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در signal transduction and targeted therapy زیرمجموعه مجله Nature به چاپ رسید.

اولین شورای معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد

اولین شورای معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد

اولین شورای معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور دکتر رامین کردی، معاون بین الملل دانشگاه و دکتر امیرحسین معماری، مدیر امور توسعه بین الملل دانشگاه، اعضای هیات رئیسه و معاونان بین الملل گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد.