محتوای خبری دانشکده فناوری های نوین پزشکی

چاپ مقاله دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی در مجله  Eastern Mediterranean Health Journal
پنجم تیر روز مبارزه با مواد مخدر

چاپ مقاله دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی در مجله Eastern Mediterranean Health Journal

مقاله آرش نیک خلق دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین پزشکی در مجله Eastern Mediterranean Health Journal، ژورنال تخصصی سازمان بهداشت جهانی (WHO) حوزه مدیترانه شرقی، به چاپ رسید.

اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر تعدیل سیستم ایمنی در کووید  19: متمرکز بر طوفان سایتوکاینی

اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر تعدیل سیستم ایمنی در کووید 19: متمرکز بر طوفان سایتوکاینی

«اثر سلول های بنیادی مزانشیمی بر تعدیل سیستم ایمنی در کووید19: متمرکز بر طوفان سایتوکاینی» عنوان مقاله ای است که ماریا کاویانپور و مهشید صالح، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در سال 2020 در مجله Stem Cell Research & Therapy با ایمپکت 5.555به چاپ رسانده اند.

برگزاری دومین دوره از سری برنامه های ژورنال کلاب برخط دانشکده فناوری های نوین پزشکی

برگزاری دومین دوره از سری برنامه های ژورنال کلاب برخط دانشکده فناوری های نوین پزشکی

دومین دوره از سری برنامه های ژورنال کلاب برخط دانشکده فناوری های نوین پزشکی روز شنبه 5 تیر 1400 از ساعت 15 تا 16 از طریق پلتفرم زوم با سخنرانی دکتر امین اردستانی از دانشگاه Bremen آلمان برگزار خواهد شد.

چشم انداز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت در بیماری نارسایی حاد کبدی

چشم انداز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت در بیماری نارسایی حاد کبدی

«چشم انداز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از جفت در بیماری نارسایی حاد کبدی» عنوان مقاله ای است که مهشید صالح، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی دانشکده فناوری های نوین پزشکی در سال 2020 در مجله Cell & Bioscience با ایمپکت 5.026 به چاپ رسانیده است.