محتوای خبری دانشکده پرستاری مامایی

لیست اخبار صفحه :1
تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی

تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی

مراسم تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی با حضور رئیس دانشکده، رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده و جمعی ار اساتید و اعضای بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن شورای یک برگزار شد.

طرح مباحثه مربوط به برنامه های اجرایی برای دانشجویان نو ورود در بازگشایی دانشگاه ، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از برگزیدگان جشنواره عفاف و حجاب
جلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

طرح مباحثه مربوط به برنامه های اجرایی برای دانشجویان نو ورود در بازگشایی دانشگاه ، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از برگزیدگان جشنواره عفاف و حجاب

جلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور رئیس و معاونین دانشکده، رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده و جمعی از استادان و دانشجویان عضو شورا در سالن شورا یک دانشکده برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی
در حاشیه جلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

مراسم تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی

مراسم تودیع و معارفه مسئولان بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری و مامایی با حضور رئیس دانشکده، رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده و جمعی از استادان و اعضای بسیج دانشجویی و کانون قرآن و عترت سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن شورای یک دانشکده برگزار شد.

انتصاب دکتر خاطره سیلانی به سمت مدیر گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی
قدردانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از زحمات دکتر الهام نواب

انتصاب دکتر خاطره سیلانی به سمت مدیر گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر خاطره سیلانی را به سمت مدیر گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.

تاکید بر ارتقای آموزش بالین و حضور موثر و منظم استادان در بالین، در اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در شروع سال تحصیلی جدید
جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

تاکید بر ارتقای آموزش بالین و حضور موثر و منظم استادان در بالین، در اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در شروع سال تحصیلی جدید

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی، سه شنبه 8 شهریور ماه 1401 با حضور اعضای شورا در سالن شورای یک دانشکده برگزار شد.