محتوای خبری دانشکده پرستاری مامایی

لیست اخبار صفحه :0
درخشش تیم های اعزامی کمیته ثبت اختراع دانشجویی مرکز علمی پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره کشوری نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا
پیام تبریک هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

درخشش تیم های اعزامی کمیته ثبت اختراع دانشجویی مرکز علمی پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره کشوری نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا

جشنواره نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا با حضور پروفسور محمود شمسی شهرآبادی پدر ویروس شناسی ایران و به میزبانی شهرستان رفسنجان برگزار شد. هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت درخشش تیم های اعزامی کمیته ثبت اختراع دانشجویی مرکز علمی پژوهش های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره کشوری نوآوری و اختراعات مرتبط با کرونا پیام تبریک صادر کرد.

برگزاری وبینار معرفی فرآیندها و سامانه های یادگیری حوزه معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری وبینار معرفی فرآیندها و سامانه های یادگیری حوزه معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی تهران، برای دانشجویان نوورود سال تحصیلی 1400-1401 وبینار معرفی فرآیندها و سامانه های یادگیری حوزه معاونت آموزشی را چهارشنبه 21 مهر ماه 1400به صورت مجازی برگزار کرد.

دکتر نیکبخت نصرآبادی: دوران دانشجویی آغاز تجربه استقلال و تمرین مدیریت مشکلات است
مراسم خوشامدگویی و معارفه دانشجویان نو ورود سال تحصیلی 1400 -1401دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر نیکبخت نصرآبادی: دوران دانشجویی آغاز تجربه استقلال و تمرین مدیریت مشکلات است

مراسم خوشامدگویی و معارفه دانشجویان نو ورود سال تحصیلی 1400 -1401دانشکده پرستاری و مامایی چهارشنبه ۲۱ مهرماه 1400 به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد.