محتوای خبری دانشکده پرستاری مامایی

از مرکز پژوهش‌های علمی واحد پرستاری و مامایی به عنوان واحد برتر سال ۱۳۹۹ قدردانی شد
پیام تبریک هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

از مرکز پژوهش‌های علمی واحد پرستاری و مامایی به عنوان واحد برتر سال ۱۳۹۹ قدردانی شد

رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان و سرپرست مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه از مرکز پژوهش های دانشجویی واحد پرستاری و مامایی به عنوان واحد برتر سال 99 قدردانی کرد.

 تندیس ملی فداکاری به دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد
پیام تبریک هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به احسان حشمتیان

تندیس ملی فداکاری به دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد

احسان حشمتیان دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی موفق به کسب تندیس ملی فداکاری از دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران شد.

تقدیر از برگزیدگان اولین جشنواره انتخاب کارگروه دانشجویی توسعه آموزش برتر دانشگاه

تقدیر از برگزیدگان اولین جشنواره انتخاب کارگروه دانشجویی توسعه آموزش برتر دانشگاه

مراسم قدردانی از برگزیدگان اولین جشنواره انتخاب کارگروه دانشجویی توسعه آموزش برتر دانشگاه با حضور دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارشنبه 20 اسفند 99 برگزار شد.