محتوای خبری دانشکده پرستاری مامایی

برگزاری نشست حرفه ای: انتظارات جامعه پرستاری از دولت سیزدهم بررسی ظرفیت‌های فعلی و چشم اندازهای آینده در دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری نشست حرفه ای: انتظارات جامعه پرستاری از دولت سیزدهم بررسی ظرفیت‌های فعلی و چشم اندازهای آینده در دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشست حرفه ای: انتظارات جامعه پرستاری از دولت سیزدهم، بررسی ظرفیت‌های فعلی و چشم اندازهای آینده را دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار کرد.

وبینار کنترل و پیشگیری عفونت در بخش مراقبت های ویژه برگزار شد

وبینار کنترل و پیشگیری عفونت در بخش مراقبت های ویژه برگزار شد

وبینار کنترل و پیشگیری عفونت در بخش مراقبت های ویژه روز پنجشنبه 24 تیرماه 1400 توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و شرکت دانش بنیان دارویی به بان شیمی در محیط اسکای روم برگزار شد.

بحث و تبادل نظر در مورد زمینه های همکاری پژوهشی در نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان بهارلو

بحث و تبادل نظر در مورد زمینه های همکاری پژوهشی در نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان بهارلو

نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان بهارلو با محوریت زمینه های همکاری پژوهشی روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

تاکید رئیس ششمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش به بیمار بر انتخاب پلتفرم مناسب برای برگزاری با کیفیت جشنواره

تاکید رئیس ششمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش به بیمار بر انتخاب پلتفرم مناسب برای برگزاری با کیفیت جشنواره

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی در دومین جلسه هماهنگی ششمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش به بیمار بر انتخاب پلتفرم مناسب، با کیفیت و قابل دسترس برای مخاطبان در سراسر کشور برای برگزاری برنامه تاکید کرد.