محتوای خبری دانشکده پزشکی

مراسم آغاز سال تحصیلی ویژه دانشجویان پزشکی ورودی  1400 به صورت هیبریدی برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی ویژه دانشجویان پزشکی ورودی 1400 به صورت هیبریدی برگزار شد

دکتر بیگ محمدی، رئیس دانشکده پزشکی انتخاب آگاهانه و برنامه ریزی هدفمند را از مهمترین عوامل موفقیت دانشجویان در ادامه راه دانست و گفت: امیدوارم در پایان تحصیل به نیتی که امروز دارید، دست پیدا کنید.