محتوای خبری دانشکده پزشکی

لیست اخبار صفحه :1
مراسم جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ورودی ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

مراسم جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ورودی ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

مراسم جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ورودی 98 دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه ۳۰ بهمن، با حضور دکتر محمدتقی بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی و جمعی از معاونان و اساتید این دانشکده برگزار شد.