محتوای خبری شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

حضور تیم سیار واکسیناسیون کرونا در منزل ویژه افراد معلول و ناتوان در شهرستان اسلامشهر

حضور تیم سیار واکسیناسیون کرونا در منزل ویژه افراد معلول و ناتوان در شهرستان اسلامشهر

شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای اجرای طرح واکسیناسیون عمومی و برای دسترسی آسان‌تر و راحت‌تر تمام گروه‌های سنی تیم سیار واکسیناسیون در منزل ویژه معلولان و افراد ناتوان راه‌اندازی کرد.

برپایی میز آموزش با محوریت تغذیه سالم در مرکز تجمیعی واکسیناسیون سالن ورزشی حضرت زینب کبری (س) شهرستان اسلامشهر

برپایی میز آموزش با محوریت تغذیه سالم در مرکز تجمیعی واکسیناسیون سالن ورزشی حضرت زینب کبری (س) شهرستان اسلامشهر

واحد سلامت خانواده (بهبود تغذیه جامعه) با همکاری واحد آموزش بهداشت در راستای روز جهانی غذا در مرکز تجمیعی واکسیناسیون سالن ورزشی حضرت زینب کبری (س) بروشور و پمفلت آموزشی توزیع کرد.

تقدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از مدیریت و سوپروایزر‌های مراکز تجمیعی واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

تقدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از مدیریت و سوپروایزر‌های مراکز تجمیعی واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلامشهر با حضور در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای اجرای برنامه ملی واکسیناسیون عمومی کرونا از مدیریت و سوپروایزر‌های مراکز تجمیعی واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان قدردانی کرد.

برگزاری برنامه ویزیت در منزل و اهدای سبد کالا به سالمندان ناتوان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اسلامشهر

برگزاری برنامه ویزیت در منزل و اهدای سبد کالا به سالمندان ناتوان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اسلامشهر

واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت هفته سالمند برای تعدادی از سالمندان ناتوان و بی‌بضاعت تحت پوشش کمیته امداد سبد کالا تهیه کرد.