محتوای خبری شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

لیست اخبار صفحه :1
گزارشی از فعالیت‌های واحد آموزش و ارتقای سلامت با محوریت خودمراقبتی در سفر در شهرستان اسلامشهر

گزارشی از فعالیت‌های واحد آموزش و ارتقای سلامت با محوریت خودمراقبتی در سفر در شهرستان اسلامشهر

واحد آموزش و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر همزمان با آغاز سال جدید و سفرهای نوروزی و در راستای سلامت هم‌وطنان در سفر برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

اجرای مانور بهداشت محیط در روز اول آغاز برنامه سلامت نوروزی  ۱۴۰۲ در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

اجرای مانور بهداشت محیط در روز اول آغاز برنامه سلامت نوروزی ۱۴۰۲ در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

واحد بهداشت محیط شبکه محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با توجه به در قرار داشتن در روزهای پایانی سال مانور بهداشت محیط در روز اول آغاز برنامه سلامت نوروزی ۱۴۰۲ را اجرا کرد.

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه سلامت نوروزی و تجلیل از کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه سلامت نوروزی و تجلیل از کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران در ایام تعطیلات نوروزی در آستانه ورود به سال جدید جلسه هماهنگی برگزار کرد.