محتوای خبری شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

جلسه آموزشی – مهارتی مشاوره شیردهی و فرایند ارجاع باردار پرخطر در شرایط بحران کرونا برای مراقبین سلامت در شهرستان اسلامشهر

جلسه آموزشی – مهارتی مشاوره شیردهی و فرایند ارجاع باردار پرخطر در شرایط بحران کرونا برای مراقبین سلامت در شهرستان اسلامشهر

واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و مادران باردار، جلسات بازآموزی مراقبین سلامت با هدف ضرورت آموزش و مشاوره مادران باردار و شیرده و مراقبت های دوران بارداری در شرایط بحران کرونا را برگزار می کند.

برگزاری نشست هماهنگی در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر

برگزاری نشست هماهنگی در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر

شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان بسیج ادارات شهرستان با محوریت رهگیری تماس یافتگان با بیماران کرونایی برگزار کرد.

برگزاری نشست هماهنگی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

برگزاری نشست هماهنگی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان بسیج ادارات شهرستان را با محوریت رهگیری تماس یافتگان با بیماران کرونایی برگزار کرد.

جلسه هماهنگی با فرمانده بسیج سلمان فارسی و تحیت در راستای اجرای فاز دوم طرح شهید قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

جلسه هماهنگی با فرمانده بسیج سلمان فارسی و تحیت در راستای اجرای فاز دوم طرح شهید قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

جلسه هماهنگی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر با فرمانده بسیج سلمان فارسی و تحیت با محوریت تعامل و همکاری دوجانبه بین حوزه بسیج و شبکه بهداشت و درمان در راستای اجرای فاز دوم طرح شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

بازدید رئیس ستاد مقابله با کرونا و فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) از عملکرد تیم های مراقبتی و نظارتی طرح شهید سلیمانی

بازدید رئیس ستاد مقابله با کرونا و فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) از عملکرد تیم های مراقبتی و نظارتی طرح شهید سلیمانی

دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا و سردار احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) با حضور در شهرستان اسلامشهر از روند اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور با محوریت پایش عملکرد تیم های رهگیری و مراقبت بازدید کردند.

بازدید رئیس ستاد مقابله با کرونا و فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

بازدید رئیس ستاد مقابله با کرونا و فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا و سردار احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) با محوریت پایش روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر و به‌ویژه اقدامات انجام‌شده در راستای تیم‌های رهگیری و مراقبت بازدید کردند.

بازدید فرمانده ستاد مقابله با کرونا و  فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

بازدید فرمانده ستاد مقابله با کرونا و فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا و سردار ذوالقدر، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) روز پنجشنبه 25 دی 99 از روند اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان اسلامشهر بازدید کردند.

برگزاری نشست توجیهی با فرمانده بسیج حوزه های بسیج نجمه و ابوذر غفاری شهرستان اسلامشهر در راستای طرح شهید سلیمانی

برگزاری نشست توجیهی با فرمانده بسیج حوزه های بسیج نجمه و ابوذر غفاری شهرستان اسلامشهر در راستای طرح شهید سلیمانی

چهارمین نشست توجیهی برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور باهدف بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای طرح در فاز اول با حضور فرمانده بسیج حوزه‌های بسیج نجمه و ابوذر غفاری برگزار شد.