محتوای خبری شبکه بهداشت و درمان ری

لیست اخبار صفحه :1
مراسم قدردانی از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم قدردانی از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران

با حضور دکتر اولیائی منش معاون بهداشت، معاونان و مدیران شبکه‌های حوزه دانشگاه با اهدای لوح تقدیر از تلاش و فعالیت‌های تاثیر گذار بهوزان در‌عرصه نظام سلامت و پیشبرد اهداف دانشگاه قدردانی شد.

برگزاری جشن بهورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جشن بهورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران

روز شنبه و همزمان با 12 شهوریور روز بهورز، با حضور دکتر علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی تاجدار، دکتر مسعود رفعتی، مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ری، اسلامشهر، دکتر محمد رضا سلمانی مدیر مرکز بهداشت جنوب تهران، دکتر سعید تاملی، دکتر محمدرضا قیوم زاده، معاونین فنی، اجرایی، دکتر جمشید معتمد، مدیر گروه گسترش شبکه، دکتر عباس مزینانی، مدیر گروه تخصصی سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت و بهورزان شبکه های بهداشت، جشن روز بهورز در اردوگاه شهید نامجوی اوشان برگزار شد.

مصاحبه زنده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت روز بهورز

مصاحبه زنده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت روز بهورز

مصاحبه تلویزیونی زنده، دکتر علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه اعظم عباسی، بهورز خانه بهداشت درسون آباد، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، با برنامه زنده صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، به مناسبت 12 شهریور روز بهورز.

قدردانی دکتر اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان شبکه بهداشت ری

قدردانی دکتر اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان شبکه بهداشت ری

روز چهارشنبه دوم شهریور ماه 1401 به مناسبت روز پزشک و با حضور دکتر علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر سعید تاملی معاون فنی، دکتر محمدرضا قیوم زاده معاون اجرایی، دکتر جمشید معتمد مدیر گسترش، دکتر عباس مزینانی مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشت و دکتر آرمان مدرس معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از پزشکان شبکه بهداشت تجلیل و قدردانی شد.