محتوای خبری مجتمع بیمارستانی امام خمینی

لیست اخبار صفحه :1
دهمین جلسه کارگروه اصلی پیاده‌سازی HIS جدید (تیراژه) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

دهمین جلسه کارگروه اصلی پیاده‌سازی HIS جدید (تیراژه) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

با حضور مدیر IT دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونان پشتیبانی ، درمان و امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در ادامه برگزاری جلسات عملیاتی اجرای سامانه اطلاعات بیمارستانی در بستر نرم‌افزار شفا از اول مهر 1401 در زمینه رفع چالش‌های موجود تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز تحقیقات ایدز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز تحقیقات ایدز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

دکترحسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با همراهی دکتر دهقان رئیس و مهندس سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) از مرکز تحقیقات ایدز این مرکز بازدید کرد.

دومین جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

دومین جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص فرآیند ثبت پروپوزال پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی در سیستم پژوهشیار ، نحوه گرفتن کد اخلاق و شیوه‌نامه انتخاب برگزیدگان جشنواره پژوهشی در سال 1401بحث و تبادل‌نظر شد.