محتوای خبری مجتمع بیمارستانی امام خمینی

دهمین نشست ماهیانه هم‌اندیشی روسای بخش‌ها و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

دهمین نشست ماهیانه هم‌اندیشی روسای بخش‌ها و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

دهمین نشست هم‌اندیشی ماهیانه روسای بخش‌ها و ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارشنبه اول بهمن‌ماه ۹۹ با حضور دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع، معاونان و روسای بخش‌های مجتمع برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار مجتمع در خصوص مدل های پیشنهادی لوازم حفاظت فردی سربی مورد استفاده در واحدهای رادیولوژی، تصویربرداری و آنژیوگرافی و... ارائه و موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.