محتوای خبری مجتمع بیمارستانی یاس

لیست اخبار صفحه :1
مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید داروخانه مجتمع بیمارستانی یاس

مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید داروخانه مجتمع بیمارستانی یاس

مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید داروخانه مجتمع بیمارستانی یاس با حضور دکتر آرش جعفریه رئیس، علیرضا تکلو مدیر، دکتر فرناز نایب زاده مدیر درمان مجتمع و دکتر مهران فرزاد نژاد مسئول هماهنگی امور اجرایی داروخانه ها برگزار شد.

بازدید وزیر اسبق بهداشت کشور عراق  و رئیس مجموعه درمان و آموزش پزشکی عتبه حسینی (ع)  از مجتمع بیمارستانی یاس

بازدید وزیر اسبق بهداشت کشور عراق و رئیس مجموعه درمان و آموزش پزشکی عتبه حسینی (ع) از مجتمع بیمارستانی یاس

پروفسور ستار الساعدی وزیر اسبق بهداشت کشور عراق و رئیس مجموعه درمان و آموزش پزشکی عتبه حسینی (ع) به همراه دو نفر هیات همراه و دکتر مهدی شفیعی ثابت معاونت علمی دانشگاه سبطین از مجتمع بیمارستانی یاس بازدید کردند.