محتوای خبری مجتمع بیمارستانی یاس

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با موضوع ارتباط پزشک با بیمار و چالش های اخلاقی و قانونی برگزار شد

کنفرانس مجازی بیمارستان ضیائیان با موضوع ارتباط پزشک با بیمار و چالش های اخلاقی و قانونی برگزار شد

دکتر محمد سعید طاهری متخصص پزشکی قانونی بیمارستان ضیائیان در این کنفرانس درباره ارتباط پزشک با بیمار و چالش های اخلاقی و قانونی آن برای اعضای هیئت‌علمی، دستیاران و فراگیران پزشکی سخنرانی کرد.

قدردانی تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ضیائیان از واحد درآمد، انفورماتیک و منشی بخش ها

قدردانی تیم مدیریت اجرایی بیمارستان ضیائیان از واحد درآمد، انفورماتیک و منشی بخش ها

به پاس تلاش و کوشش واحدهای درآمد، انفورماتیک و منشی بخش ها در کسب رتبه برتر بیمارستان ضیائیان از بین ۱۴ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسمی با حضور دکتر حمیدرضا حکمت رئیس بیمارستان از کارکنان این سه حیطه تجلیل شد.