محتوای خبری مرکز بهداشت جنوب تهران 

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری تیروئید مرکز بهداشت جنوب تهران برای نمایندگان اداره سلامت شهرداری منطقه 19

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری تیروئید مرکز بهداشت جنوب تهران برای نمایندگان اداره سلامت شهرداری منطقه 19

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری تیروئید را برای نمایندگان اداره سلامت شهرداری منطقه 19 برگزار کرد.