محتوای خبری مرکز طبی کودکان

بازدید معاون توسعه و برنامه ریزی منابع دانشگاه از کلینیک ویژه و پزشکی هسته ای مرکز طبی کودکان

بازدید معاون توسعه و برنامه ریزی منابع دانشگاه از کلینیک ویژه و پزشکی هسته ای مرکز طبی کودکان

دکتر محمود بیگلر، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه به همراه مهندس بهزاد مکری مدیر دفتر فنی دانشگاه از کلینیک ویژه و بخش پزشکی هسته ای مرکز طبی کودکان بازدید کردند.

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه کلینیک ویژه و پزشکی هسته ای

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از پروژه کلینیک ویژه و پزشکی هسته ای

دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه و مهندس بهزاد مکری مدیر دفتر فنی دانشگاه از پروژه کلینیک ویژه فوق تخصصی مرکز طبی کودکان و بخش پزشکی هسته ای بازدید کردند.

دکتر علامه: مشاهده رنج کودکان ناتوان همواره بسیار سخت است و نیاز به روحیه ای بلند دارد
افتتاح بخش مراقبت های ویژه کودکان PICU مرکز طبی کودکان با حضور معاون درمان دانشگاه

دکتر علامه: مشاهده رنج کودکان ناتوان همواره بسیار سخت است و نیاز به روحیه ای بلند دارد

مراسم افتتاح بخش مراقبت های ویژه بخش کودکان قطب علمی طب کودکان کشور، روز پنجشنبه 27 خرداد 1400 با حضور دکتر سید فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه، دکتر رضا شروین بدو رئیس بیمارستان، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از همکاران در همین بخش برگزار شد.