محتوای خبری معاونت آموزشی

لیست اخبار صفحه :1
ارتقای رتبه علمی 32 عضو هیئت علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارتقای رتبه علمی 32 عضو هیئت علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران

در دویست و شصت ویکمین نشست هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، پرونده 34 عضو هیئت علمی بررسی و پس از رای گیری الکترونیکی مخفی، ارتقای مرتبه علمی 32 عضو هیئت علمی مورد تایید قرار گرفت و به تصویب رسید.

نشست هم اندیشی در خصوص شبیه ساز مجازی هئوما (بیمار مجازی) در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

نشست هم اندیشی در خصوص شبیه ساز مجازی هئوما (بیمار مجازی) در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

نشست هم اندیشی در خصوص شبیه ساز مجازی هئوما (پلتفرم آموزشی انتقال تجربه از دانش نظری به تجربه عملی) روز شنبه مورخ ۶ اسفند 1401 از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

نشست بررسی آئین نامه استاد وابسته و دستورالعمل اجرایی دوره new route Phdویژه دانشجویان بین الملل برگزار شد

نشست بررسی آئین نامه استاد وابسته و دستورالعمل اجرایی دوره new route Phdویژه دانشجویان بین الملل برگزار شد

نشست بررسی آئین نامه استاد وابسته و دستورالعمل اجرایی دوره new route Phd ویژه دانشجویان بین الملل روز چهارشنبه 3 اسفندماه 1401 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

انیستیتو زیست مواد، فصل مشترک همکاری های آموزشی علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

انیستیتو زیست مواد، فصل مشترک همکاری های آموزشی علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران

نشست توسعه همکاری های دوجانبه آموزشی در خصوص انستیتو زیست مواد( مرکز آموزشی پژوهشی زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران) روز چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 در سالن شورای معاونت آموزشی برگزار شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران جایزه ملی ادغام نماد آموزش علوم پزشکی را به دست آورد
هفتمین همایش کشوری مرجعیت علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران جایزه ملی ادغام نماد آموزش علوم پزشکی را به دست آورد

در هفتمین همایش کشوری مرجعیت علمی در مرکز همایش های بین المللی رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه کلان منطقه 10 موفق به کسب جایزه ملی ادغام نماد آموزش علوم پزشکی( نشانه مدیریت ادغام در دانشگاه های علوم پزشکی) شد.

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1401 برگزار شد

دوازدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز شنبه 8 بهمن ماه 1401 با حضور دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه، مدیران حوزه آموزش، معاونین آموزشی دانشکده ها و نماینده ریاست دانشگاه در سالن شورای حکیم برگزار شد.