محتوای خبری معاونت آموزشی

لیست اخبار صفحه :0
دکتر سهراب پور: باید برای داشته هایمان ارزش آفرینی کنیم
سامانه سماد معاونت آموزشی دو ساله شد

دکتر سهراب پور: باید برای داشته هایمان ارزش آفرینی کنیم

مراسم دومین سال تاسیس سامانه آموزش‌های فرابرنامه‌ای دانشگاه (سامانه سماد) به‌عنوان نخستین سامانه آموزش‌های فرابرنامه‌ای و آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این سامانه نقش موثری در تغییر فرایند سنتی آموزش ایفا کرده و توانسته به نوعی مهارت، دانش و تخصص اساتید هیئت علمی را به بیرون از مرزهای دانشگاه منتقل کند.

دکتر کریمی: پرچم و صدای آموزش در دانشگاه باید بالا نگاه داشته شود
با معرفی پنج فرآیند برتر، چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار شد

دکتر کریمی: پرچم و صدای آموزش در دانشگاه باید بالا نگاه داشته شود

از فرآیندهای برتر در حیطه های «یاددهی و یادگیری»، «تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی»، «ارزشیابی آموزشی» و «یادگیری الکترونیک» در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شد.

دکتر سهراب پور: لیدرشیپ گامی مهم در جایگاه مدیریتی است

دکتر سهراب پور: لیدرشیپ گامی مهم در جایگاه مدیریتی است

معاون آموزشی دانشگاه در اولین جشنواره انتخاب کارگروه دانشجویی توسعه آموزش برتر، ضمن قدردانی از زحمات مدیران دفاتر توسعه آموزش و اعضای کارگروه های دانشجویی توسعه آموزش، به اهمیت حضور و فعالیت در این حوزه تاکید کرد.

انتصاب دکتر محبوبه خباز مافی نژاد به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/ قدردانی دکتر سهراب پور از دکتر حسین نژاد

انتصاب دکتر محبوبه خباز مافی نژاد به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/ قدردانی دکتر سهراب پور از دکتر حسین نژاد

دکتر امیر علی سهراب پور در حکمی دکتر محبوبه خباز مافی نژاد را به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب و در نامه ای از زحمات دکتر هومان حسین نژاد مدیر پیشین این مرکز قدردانی کرد.