محتوای خبری معاونت آموزشی

دکتر سهراب پور: لیدرشیپ گامی مهم در جایگاه مدیریتی است

دکتر سهراب پور: لیدرشیپ گامی مهم در جایگاه مدیریتی است

معاون آموزشی دانشگاه در اولین جشنواره انتخاب کارگروه دانشجویی توسعه آموزش برتر، ضمن قدردانی از زحمات مدیران دفاتر توسعه آموزش و اعضای کارگروه های دانشجویی توسعه آموزش، به اهمیت حضور و فعالیت در این حوزه تاکید کرد.

انتصاب دکتر محبوبه خباز مافی نژاد به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/ قدردانی دکتر سهراب پور از دکتر حسین نژاد

انتصاب دکتر محبوبه خباز مافی نژاد به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/ قدردانی دکتر سهراب پور از دکتر حسین نژاد

دکتر امیر علی سهراب پور در حکمی دکتر محبوبه خباز مافی نژاد را به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب و در نامه ای از زحمات دکتر هومان حسین نژاد مدیر پیشین این مرکز قدردانی کرد.