محتوای خبری معاونت بهداشت

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری تکریم جمعی از همکاران بازنشسته با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری تکریم جمعی از همکاران بازنشسته با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

با حضور معاون بهداشت، معاونان، مدیران و کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران، از خدمات 30 ساله جمعی از همکارانی که به افتخار بازنشستگی نایل شدند تجلیل به عمل آمد.

بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز شبانه‌روزی خدمات جامع سلامت شهری و روستایی حسن‌آباد فشافویه شهرستان ری

بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز شبانه‌روزی خدمات جامع سلامت شهری و روستایی حسن‌آباد فشافویه شهرستان ری

دکتر اولیائی منش، از تلاش بی‌وقفه و خدمات همکاران شبکه و مرکز حسن‌آباد که در دور‌ترین نقطه حوزه تحت پوشش معاونت بهداشت، به مردم عزیز و نیازمند مشغول خدمت رسانی هستند قدردانی کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت باروری و یائسگی زنان در دوره میانسالی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت باروری و یائسگی زنان در دوره میانسالی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس مسئول برنامه سلامت میانسالان معاونت بهداشت: حدود نیمی از جمعیت حوزه تحت پوشش، زنان و مردان میانسال (رده سنی 59-30 سال) هستند و ارائه خدمات و مراقبت‌های استاندارد به این افراد منجر به کنترل ریسک فاکتورهای بیماری‌های قابل اجتناب و کاهش مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری می‌شود.

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی غربالگری تکامل کودکان در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی غربالگری تکامل کودکان در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

به همت گروه مدیریت سلامت جمعیت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهارمین کارگاه آموزشی غربالگری رشد و تکامل کودکان زیر 5 سال برای پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار شد.

دوره آموزشی اطفای حریق در آزمایشگاه مرجع بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره آموزشی اطفای حریق در آزمایشگاه مرجع بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

با هدف حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث مربوط به آتش سوزی؛ دوره آموزش اطفای حریق به همت آزمایشگاه مرجع بهداشت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای کارکنان این مجموعه برگزار شد.