محتوای خبری معاونت بهداشت

برگزاری  وبینار آموزشی ساماندهی برنامه غربالگری سندرم داون  ویژه مجریان برنامه در سطح 1 در معاونت بهداشت

برگزاری وبینار آموزشی ساماندهی برنامه غربالگری سندرم داون ویژه مجریان برنامه در سطح 1 در معاونت بهداشت

وبینار ساماندهی اجرای برنامه غربالگری سندرم داون، با همکاری مشترک گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.

 برگزاری جلسه کمیته استانی نظام مراقبت از بیماری‌های منتقله از پشه آئدس در معاونت بهداشت

برگزاری جلسه کمیته استانی نظام مراقبت از بیماری‌های منتقله از پشه آئدس در معاونت بهداشت

جلسه کمیته استانی نظام مراقبت از بیماری‌های منتقله از پشه آئدس (تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا) با حضور اعضای کمیته و شرکای برنامه از سایر سازمان‌ها، مرتبط با برنامه مراقبت آئدس، برگزار شد.

جلسه مجازی آموزشی با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها، ارگان ها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان، در معاونت بهداشت

جلسه مجازی آموزشی با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها، ارگان ها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان، در معاونت بهداشت

جلسه مجازی آموزشی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)، با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها، ارگان ها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان در معاونت بهداشت برگزار شد.

جلسه مجازی آموزشی با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها و ارگانها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان، در معاونت بهداشت

جلسه مجازی آموزشی با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها و ارگانها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان، در معاونت بهداشت

جلسه مجازی آموزشی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایران (سما)، با اعضای پیام‌گزاران سلامت سازمان‌ها و ارگان ها و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت استان در معاونت بهداشت برگزار شد.