محتوای خبری معاونت دانشجویی

برنامه ورزش همگانی زنگ نشاط و سلامت، به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود

برنامه ورزش همگانی زنگ نشاط و سلامت، به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود

با برنامه ریزی به عمل آمده در مدیریت تربیت‌بدنی، برنامه ورزش همگانی با عنوان زنگ نشاط و سلامت ویژه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود.

دکتر صادقیان: فرهنگ مصرف مسئولانه امری ارزشمند و یک ارزش سازمانی است که باید هر روز پیشرفت کند

دکتر صادقیان: فرهنگ مصرف مسئولانه امری ارزشمند و یک ارزش سازمانی است که باید هر روز پیشرفت کند

دکتر صادقیان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه در ادامه بازدیدهای خود و باهدف بررسی وضعیت و مشکلات، از انبار مرکزی معاونت و انبار تأسیسات مجتمع کوی علوم پزشکی تهران بازدید کرد.