محتوای خبری معاونت دانشجویی

لیست اخبار صفحه :1
اردوی تهرانگردی باغ ایرانی برگزار شد

اردوی تهرانگردی باغ ایرانی برگزار شد

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همزمان با نیمه شعبان اولین اردوی تهرانگردی را ویژه دانشجویان دختر دانشگاه برگزار کرد.

سه برگزیده از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سی‌ امین دوره جشنواره دانشجویان نمونه کشوری

سه برگزیده از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سی‌ امین دوره جشنواره دانشجویان نمونه کشوری

در سی‌امین دوره جشنواره دانشجویان نمونه کشوری، با حضور وزرای علوم و بهداشت، دانشجویان نمونه کشوری از دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و بخش بین الملل معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.