لیست اخبار صفحه :1
بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر محمدرضا سلمانی، پزشک مقیم ستاد هدایت دانشگاه، روز دوشنبه بیست و نهم اسفند 1401 از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

 دکتر حسین قناعتی: کار خوب امروز بهتر از کار عالی فرداست
نشست هم اندیشی کشوری اقتصاد درمان

دکتر حسین قناعتی: کار خوب امروز بهتر از کار عالی فرداست

نشست هم اندیشی کشوری اقتصاد درمان با حضور دکتر سید موسی طباطبایی لطفی، سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه، دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه، در روزهای دوشنبه پانزدهم و سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۴۰۱ در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

اولین نشست کشوری هم اندیشی حوزه اقتصاد درمان برگزار خواهد شد

اولین نشست کشوری هم اندیشی حوزه اقتصاد درمان برگزار خواهد شد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز های دوشنبه و سه شنبه پانزدهم و شانزدهم اسفند 1401 میزبان دست اندرکاران حوزه اقتصاد درمان کل کشور، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و ... در اولین نشست هم اندیشی اقتصاد درمان خواهد بود.

دومین سمینار ملی بیماری سیستیک فیبروزیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دومین سمینار ملی بیماری سیستیک فیبروزیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

اداره پیوند و بیماری های خاص معاونت درمان با همکاری بنیاد CF ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سمینار ملی سیستیک فیبروزیس را باحضور دکتر کرمانچی، معاون اداره پیوند و درمان بیماری های وزارت متبوع، دکتر هداوند، رئیس اداره بیماران خاص وزارت متبوع، دکتر علی گنجعلی خان، مدیر تعالی بالینی امور بیمارستان ها برگزار کرد.

مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در  دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با حضور دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه، روز شنبه ششم اسفند 1401 در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

مراسم روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با حضور دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه، روز شنبه ششم اسفند 1401 در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.