لیست اخبار صفحه :0
برگزاری پنجمین پنل مجازی مدیریت موکورمایکوزیس در راستای توانمندسازی کادر درمان بیماران مبتلابه این بیماری در سراسر کشور

برگزاری پنجمین پنل مجازی مدیریت موکورمایکوزیس در راستای توانمندسازی کادر درمان بیماران مبتلابه این بیماری در سراسر کشور

پنجمین پنل مجازی مدیریت موکورمایکوزیس با همکاری مشترک معاونت درمان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و بیش از 900 شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد.