محتوای خبری معاونت غذا و دارو

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات نشانگرهای رنگی تغذیه ای ویژه دانش آموزان دوم دبستان
به همت معاونت غذا و دارو

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات نشانگرهای رنگی تغذیه ای ویژه دانش آموزان دوم دبستان

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات برچسب محصولات داخلی و نشانگرهای رنگی به صورت وب کم باهدف افزایش آگاهی دانش آموزان پایه دوم دبستان در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

وبینار آموزش آشنایی با مشخصات برچسب محصولات داخلی و نشانگر های رنگی برگزار شد
به همت معاونت غذا و دارو

وبینار آموزش آشنایی با مشخصات برچسب محصولات داخلی و نشانگر های رنگی برگزار شد

وبینار آموزشی آشنایی با مشخصات برچسب محصولات داخلی و نشانگر های رنگی باهدف افزایش آگاهی والدین دانش آموزان دبستان استثنایی عباسی پارسی در معاونت غذا و دارو برگزار شد.