محتوای خبری معاونت غذا و دارو

قدردانی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمدرضا شانه ساز معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو به‌پاس زحمات ارزشمند یک ساله در مبارزه با ویروس کرونا از دکتر منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو قدردانی کرد.