محتوای خبری معاونت غذا و دارو

لیست اخبار صفحه :1
کسب قهرمانی کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی در مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه
افتخاری دیگر برای معاونت غذا و دارو دانشگاه

کسب قهرمانی کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی در مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه

کسب مقام قهرمانی مهندس ابوالفضل سیردانی کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی معاونت غذا و دارو در مسابقات سراسری پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان کشور.

برگزاری جلسه تجویز و مصرف منطقی اقلام دارویی مخدر در دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جلسه تجویز و مصرف منطقی اقلام دارویی مخدر در دانشگاه علوم پزشکی تهران

چهارمین جلسه تجویز و مصرف منطقی اقلام دارویی مخدر و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با حوزه داروهای مخدر با هدف هم اندیشی در خصوص بازنگری دستورالعمل های موجود و یافتن راهکارهای مناسب و قابل اجرا به جهت اصلاح فرآیندهای جاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد.