5 مورد یافت شد

بازدید مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران از پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/بازدید-مدیر-امور-مالی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-پروژه-مرکز-آکادمیک-بیمارستان-فارابی/160001

آزاده_چترروز_مدیر_امور_مالی_دانشگاهمهندس_بهزاد_مکریدکتر_محمدرضا_اکبریبیمارستان_فارابی عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

جلسه بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-بررسی-ضوابط-اجرایی-قانون-بودجه-سال-99-برگزار-شد/153625

آزاده_چترروز_مدیر_امور_مالی_دانشگاه عکاس محمد پسندیده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی معاون توسعه دانشگاه از پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه بیمارستانی 250 تختخوابی کودکان حکیم و خیر عرصه سلامت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-معاون-توسعه-دانشگاه-از-پیشرفت-فیزیکی-قابل-توجه-پروژه-بیمارستانی-250-تختخوابی-کودکان-حکیم-و-خیر-عرصه-سلامت-/153305

آزاده_چترروز_مدیر_امور_مالی_دانشگاه خبرنگار محمد پسندیده گالری عکس مرتبط معاون توسعه دانشگاه و هیئت همراه از آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستانی 250 تختخوابی کودکان حکیم بازدید کردند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب...

معاون توسعه دانشگاه و هیئت همراه از آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستانی 250 تختخوابی کودکان حکیم بازدید کردند

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/-معاون-توسعه-دانشگاه-و-هیئت-همراه-از-آخرین-پیشرفت-فیزیکی-پروژه-بیمارستانی-250-تختخوابی-کودکان-حکیم-بازدید-کردند/153303

آزاده_چترروز_مدیر_امور_مالی_دانشگاه عکاس محمد پسندیده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه بررسی پیشرفت پروژه 540 تختخوابی انستیتو کانسر

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/جلسه-بررسی-پیشرفت-پروژه-540-تختخوابی-انستیتو-کانسر/153054

آزاده_چترروز_مدیر_امور_مالی_دانشگاه عکاس محمد پسندیده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...