3 مورد یافت شد

دانشکده مجازی دردومین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع آموزش پزشکی: مباحث انتقادی در دوران کوید 19

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/دانشکده-مجازی-دردومین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-آموزش-پزشکی:-مباحث-انتقادی-در-دوران-کوید-19/161379

آموزش_پزشکی_ عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی دومین وبینار بین المللی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی از سری وبینارهای مدیتک را برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دانشکده مجازی با همکاری...

فراخوان پذیرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/فراخوان-پذیرش-اعضای-هیئت-علمی-و-دانشجویان-استعداد-درخشان-برای-تحصیل-در-دانشکده-مجازی/158942

آموزش_پزشکی_اعضای_هیات_علمی_استعداد_درخشانفراخوان_پذیرش_اعضای_هیئت_علمی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارزیابی داوطلبان آزمون جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی براساس معدل نمرات دروس مرتبط با هر آزمون محاسبه می شود

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مرکز-سنجش-آموزش-پزشکی-کشور-در-اطلاعیه‌ای-اعلام-کرد:-ارزیابی-داوطلبان-آزمون-جامع-علوم-پایه-و-پیش‌کارورزی-براساس-معدل-نمرات-دروس-مرتبط-با-هر-آزمون-محاسبه-می-شود/158073

آموزش_پزشکی_کشورمعاونت_دانشجویی_فرهنگی_دانشگاه خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...