13 مورد یافت شد

جلسه هم اندیشی استحقاق سنجی درمان سرپایی در معاونت درمان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-هم-اندیشی-استحقاق-سنجی-درمان-سرپایی-در-معاونت-درمان-دانشگاه/161492

اقتصاد_درمان عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته شهریور ماه اخلاق و اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-شهریور-ماه-اخلاق-و-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-در-بیمارستان-آرش/161469

اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکیکمیته_اخلاق خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد درمان در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161043

اقتصاد_درماندکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

ارائه گزارش عملکرد هزینه ای بیمارستان فارابی در سالهای 96تا 98

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ارائه-گزارش-عملکرد-هزینه-ای-بیمارستان-فارابی-در-سالهای-96تا-98-/160559

اقتصاد_درمان_بیمارستان_فارابیکمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیمدیریت_منابع_و_مصارف خبرنگار حمیده امیدوار اخبار مرتبط رئیس بیمارستان فارابی: مدیریت منابع و مصارف از رویکردهای مهم این مرکز است در...

رئیس بیمارستان فارابی: مدیریت منابع و مصارف از رویکردهای مهم این مرکز است

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/رئیس-بیمارستان-فارابی:-مدیریت-منابع-و-مصارف-از-رویکردهای-مهم-این-مرکز-است/160245

اقتصاد_درماندکتر_محمدرضا_اکبری خبرنگار سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کارگروه مدیریت بهینه منابع و مصارف واحدهای بیمارستان فارابی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-کارگروه-مدیریت-بهینه-منابع-و-مصارف-واحدهای-بیمارستان-فارابی-برگزار-شد/160243

اقتصاد_درمانصرفه_جوییمنابع_انسانیاقدام_اصلاحی عکاس سید عباسقاضی میرسعید لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-جلسه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/159040

اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیاقتصاد_درمانواحد_تجهیزات_پزشکی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی لیست اخبار 0 نظر برای...

جلسه تیرماه 99 کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/جلسه-تیرماه-99-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-بیمارستان-فارابی/158973

اقتصاد_درمانکمیته_اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_بیمارستان_فارابیواحد_تجهیزات_پزشکی عکاس حمیده امیدوار لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و طب انتقال خون به صورت همزمان در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-اقتصاد-درمان،-دارو-و-تجهیزات-پزشکی-و-طب-انتقال-خون-به-صورت-همزمان-در-بیمارستان-آرش/158909

اقتصاد_درمان،_دارو_و_تجهیزات_پزشکی_کمیته_طب_انتقال_خون خبرنگار سارا احمدی زاده تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه مسئولان اداره اقتصاد درمان دانشگاه با بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود غیردانشگاهی طرف قرارداد با بیمه سلامت

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/برگزاری-جلسه-مسئولان-اداره-اقتصاد-درمان-دانشگاه-با-بیمارستان-ها-و-مراکز-جراحی-محدود-غیردانشگاهی-طرف-قرارداد-با-بیمه-سلامت/اخبار-پژوهشگاهها-و-مراکز-تحقیقاتی

اقتصاد_درمانبیمه_سلامت_ خبرنگار نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...