1 مورد یافت شد

چگونه می توانیم با تغذیه مناسب از بروز سرطان پیشگیری کنیم

https://pr.tums.ac.ir/ندای-تندرستی/چگونه-می-توانیم-با-تغذیه-مناسب-از-بروز-سرطان-پیشگیری-کنیم/65015

برزک:این گیاه حاوی دو ترکیب مهم ضد سرطان است: اسیدچرب امگا3 و لیگنان ها این ترکیبات می توانند خطر بروز سرطان سینه و روده ی بزرگ را کاهش دهند. 6-سیر:سیر مانع رشد باکتری های نامناسب در روده ی بزرگ می شود،که خود می تواند برخواص ضد سرطانی این گیاه تاکید...