1 مورد یافت شد

دکتر علامه: تولید علم و بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در فعالیت های

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دکتر-علامه:-تولید-علم-و-بهبود-کیفیت-آموزش-و-پژوهش-در-فعالیت-های-بین-رشته-ای-رخ-می-دهد/159019

تولید_علمبهبود_کیفیت_آموزش#معاونت_آموزشی#جشنواره_آموزشی_مطهری خبرنگار نسیمقرائيان اخبار مرتبط منتخبین سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند تاکید معاون آموزشی دانشگاه بر تعیین اولویت ها و افزایش بهره وری در...