96 مورد یافت شد

سومین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-شبیه-سازی-در-آموزش-پزشکی-برگزار-شد/161807

دانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی سومین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دانشکده مجازی با...

دانشکده مجازی چهارمین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع فناوریهای نوظهور در آموزش پزشکی برگزار میکند

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-چهارمین-وبینار-بین-المللی-فناوری-های-نوین-در-آموزش-پزشکی-را-با-موضوع-فناوریهای-نوظهور-در-آموزش-پزشکی-برگزار-میکند/161715

دانشکده_مجازی_مدیتکآموزش_پزشکی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط وبینار بین المللی فناوری های نوین آموزشی در آموزش پزشکی برگزار می شود وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی با حضور اعضای هیئت علمی...

دانشکده مجازی نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از راه دور را برگزار کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-راه-دور-را-برگزار-کرد/161569

دانشکده_مجازی_تله_مدیسینپزشکی_از_راه_دور_اخلاق_در_فضای_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی نشست وبیناری ارزیابی حرفه ای گری در فضای مجازی را برگزارکرد نهمین نشست علمی اخلاق در یادگیری...

گزارش تصویری نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از دور به میزبانی دانشکده مجازی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گزارش-تصویری-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-دور--به-میزبانی-دانشکده-مجازی-/161566

دانشکده_مجازیاخلاق_در_فضای_مجازیتله_مدیسینسلامت_از_دور_ عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان...

دانشکده مجازی سومین وبینار بین المللی فناوری های نوین در آموزش پزشکی را با موضوع شبیه سازی در آموزش پزشکی برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-سومین-وبینار-بین-المللی-فناوری-های-نوین-در-آموزش-پزشکی-را-با-موضوع-شبیه-سازی-در-آموزش-پزشکی-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/161493

دانشکده_مجازیمدیتکشبیه_سازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط سمپوزیوم-وبینار بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران کرونا آغاز به کار کرد سمپوزیوم- وبینار سه‌روزه بین‌المللی سازی آموزش عالی در دوران بحران...

دومین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع چالش های ارزیابی دانشجو در آموزش مجازی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-چالش-های-ارزیابی-دانشجو-در-آموزش-مجازی-برگزار-شد/161463

دانشکده_مجازیاراسموس_پلاسمدیتک خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط کارگاه بین المللی پروژه اراسموس پلاس با عنوان MediTec با برگزاری وبینار یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی به میزبانی دانشکده...

دانشکده مجازی دردومین وبینار از سری برنامه های مدیتک با موضوع آموزش پزشکی: مباحث انتقادی در دوران کوید 19

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/دانشکده-مجازی-دردومین-وبینار-از-سری-برنامه-های-مدیتک-با-موضوع-آموزش-پزشکی:-مباحث-انتقادی-در-دوران-کوید-19/161379

دانشکده_مجازی_آموزش_پزشکی_ عکاس سیده کاملیاداودزاده اخبار مرتبط دانشکده مجازی دومین وبینار بین المللی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی از سری وبینارهای مدیتک را برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دانشکده مجازی...

دانشکده مجازی نشست وبیناری کدهای اخلاقی در سلامت از دور را برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/-دانشکده-مجازی-نشست-وبیناری-کدهای-اخلاقی-در-سلامت-از-دور-را-برگزار-می‮-کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/161293

دانشکده_مجازی خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر اخبار مرتبط نشست وبیناری چالش‮ های اخلاقی کپی رایت در فضای مجازی برگزار شد‬‬‬ هشتمین نشست علمی اخلاق در یادگیری الکترونیکی با عنوان «چالش های اخلاقی کپی...

دانشکده مجازی دومین وبینار بین المللی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی از سری وبینارهای مدیتک را برگزار می‮ کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دانشکده-مجازی-دومین-وبینار-بین-المللی-یادگیری-الکترونیکی-در-آموزش-پزشکی-از-سری-وبینارهای-مدیتک-را-برگزار-می‮کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬/161253

دانشکده_مجازیمدیتکیادگیری_الکترونیکی_آموزش_پزشکیاراسموس_پلاس خبرنگار سیده کاملیاداودزاده گالری عکس مرتبط گزارش تصویری وبینار یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی با موضوع فن آوری های نوظهور در این عرصه لیست اخبار 0...

کارگاه بین المللی پروژه اراسموس پلاس با عنوان MediTec با برگزاری وبینار یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی به میزبانی دانشکده مجازی شروع به کار کرد

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/کارگاه-بین-المللی-پروژه-اراسموس-پلاس-با-عنوان-MediTec-با-برگزاری-وبینار-یادگیری-الکترونیکی-در-آموزش-پزشکی-به-میزبانی-دانشکده-مجازی-شروع-به-کار-کرد-/161240

دانشکده_مجازیپروژه_اراسموس_پلاس خبرنگار سیده کاملیاداودزاده تصاویر گالری عکس مرتبط گزارش تصویری وبینار یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی با موضوع فن آوری های نوظهور در این عرصه لیست اخبار 0 نظر برای...