176 مورد یافت شد

جلسه آمادگی تمرین تخلیه اضطراری در دانشکده پرستاری و مامایی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/جلسه-آمادگی-تمرین-تخلیه-اضطراری-در-دانشکده-پرستاری-و-مامایی/161943

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانتخلیه_اضطراریدکترزهراعباسیدکترعلیرضانیکبخت_نصرآبادی عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

دومین کارگاه توانمندسازی دبیران خطر حوادث و پدافند غیرعامل دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-کارگاه-توانمندسازی-دبیران-خطر-حوادث-و-پدافند-غیرعامل-دانشکده-های-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/161910

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهران عکاس حسین اکبریان لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-رئیس-دانشکده-بهداشت-با-اعضای-گروه-علوم-مدیریت-و-اقتصاد-بهداشت/161849

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندانشکده_بهداشت عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست رئیس دانشکده بهداشت با اعضای گروه ویروس شناسی

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/نشست-رئیس-دانشکده-بهداشت-با-اعضای-گروه-ویروس-شناسی/161846

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندانشکده_بهداشت عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست ریاست دانشکده بهداشت با اعضای گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی

https://pr.tums.ac.ir/عکس/نشست-ریاست-دانشکده-بهداشت-با-اعضای-گروه-آموزشی-اپیدمیولوژی-و-آمار-زیستی/161840

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهراندانشکده_بهداشت عکاس آرزو نادرفر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

قدردانی از حسن علیرضایی و حسین قنبرنژاد از مداحان بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-از-حسن-علیرضایی--و-حسین-قنبرنژاد-از-مداحان-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/161749

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانحسن_علیرضاییحسین_قنبرنژاد خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه دوم کمیته آسیب شناسی، مرگ و میر و عوارض بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/--جلسه-دوم-کمیته-آسیب-شناسی،-مرگ-و-میر-و-عوارض-بیمارستان-فارابی-در-سال-99-برگزار-شد/161675

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانکمیته_آسیب_شناسی،_مرگ_و_میر_و_عوارض_بیمارستان_فارابیمورتالیتی_و_موربیدیتی خبرنگار حمیده امیدوار گالری عکس مرتبط اولین جلسه کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ ومیر بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد...

دومین جلسه کمیته آسیب شناسی عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/دومین-جلسه-کمیته-آسیب-شناسی-عوارض-و-مرگ-و-میر-بیمارستان-فارابی--در-سال-99-برگزار-شد/161666

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانکمیته_آسیب_شناسی_عوارض_و_مرگ_و_میر_بیمارستان_فارابیمورتالیتی_و_موربیدیتی عکاس حمیده امیدوار اخبار مرتبط برگزاری جلسه مشترک کمیته های کنترل عفونت وآسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر بیمارستان فارابی...

برگزاری کنفرانس مشترک بین گروهی با موضوع آنمی در بارداری در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کنفرانس-مشترک-بین-گروهی-با-موضوع-آنمی-در-بارداری-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/161643

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانtumsدکتر_فرزانه_واشقانی خبرنگار فهیمهنجاری اخبار مرتبط برگزاری کنفرانس آموزشی مشترک بین گروه های تخصصی مرکز آموزش درمانی بهارلو کنفرانس آموزشی مشترک بین گروه های تخصصی بیمارستان با موضوع...

محمدرضا صادقی: در بحران کرونا عاشقانه کار کردن و از جان مايه گذاشتن کادر درماني ستودني بود

https://pr.tums.ac.ir/ستاد-مرکزی-روابط-عمومی/محمدرضا-صادقی:-در-بحران-کرونا-عاشقانه-کار-کردن-و-از-جان-مايه-گذاشتن-کادر-درماني--ستودني-بود/160970

دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانبیمارستان_امام_خمینیمحمد_رضا_صادقیکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...