1 مورد یافت شد

برگزاری وبینار بین المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و اپیدمیولوژی کووید 19 در ایران و اروپا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-بین-المللی-بررسی-روند-بالینی،-تشخیصی-و-اپیدمیولوژی-کووید-91-در-ایران-و-اروپا-/159514

دکتر سید محمد جزایری استاد گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت است. گروه خبری :دانشکده بهداشت,گروه خبری RSS,اخبار کد خبر :159514 کپی لینک کوتاه کلمات...