3 مورد یافت شد

برگزاری وبینار بین المللی مشارکت مردمی و ارتباطات خطر در پاندمی کووید 19 با مشارکت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-وبینار-بین-المللی-مشارکت-مردمی-و-ارتباطات-خطر-در-پاندمی-کووید-19-با-مشارکت-دپارتمان-سلامت-در-حوادث-و-بلایا-دانشکده-بهداشت-/161812

دکتر_عباس_استادتقی_زاده خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

نشست مشترک مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت با رییس دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مشترک-مشاور-معاون-بهداشت-وزارت-بهداشت-با-رییس-دپارتمان-سلامت-در-حوادث-و-بلایا-دانشکده-بهداشت-برگزار-شد/158962

دکتر_عباس_استادتقی_زادهسلامت_در_بلایازندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

پاندمی کرونا فرصتی برای تغییر در رویکرد ها و نظام های مدیریت بحران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/-پاندمی-کرونا-فرصتی-برای-تغییر-در-رویکرد-ها-و-نظام-های-مدیریت-بحران/158366

دکتر_عباس_استادتقی_زادهکرونا_را_شکست_میدهیمزندگی_جریان_دارد خبرنگار نسیبهجلالوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...