5 مورد یافت شد

حضور رئيس بيمارستان رازي در داروخانه به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-رئيس-بيمارستان-رازي-در-داروخانه-به-مناسبت-روز-داروساز/160890

روز داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/06- 11:15 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> حضور رئيس بيمارستان رازي در داروخانه به مناسبت روز داروساز به مناسبت...

گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو

https://pr.tums.ac.ir/عکس/گرامیداشت-روز-داروساز-در-مرکز-آموزشی-درمانی-بهارلو/160877

روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو تاریخ انتشار : 99/06/05- 16:02 تعداد بازدید خبر : گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی بهارلو 160877.mp3 گرامیداشت روز داروساز در مرکز آموزشی درمانی...

حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در داروخانه بیمارستان و تبریک روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/حضور-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-در-داروخانه-بیمارستان-و-تبریک-روز-داروساز-/160861

روز داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 14:48 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> حضور رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در داروخانه بیمارستان و تبریک...

تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/تقدیر-از-کارکنان-واحد-داروخانه-مجتمع-بیمارستانی-امیراعلم-به-مناسبت-روز-داروساز/160857

روز داروساز تاریخ انتشار : 99/06/05- 13:38 تعداد بازدید خبر : تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم به مناسبت روز داروساز 160857.mp3 تقدیر از کارکنان واحد داروخانه مجتمع بیمارستانی امیراعلم...

تبریک رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت روز داروساز

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-دانشگاه/تبریک-رئیس-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-به-مناسبت-روز-داروساز/160816

روز داروساز گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/06/05- 08:37 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تبریک رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت روز داروساز دکتر محمدرضا...