2 مورد یافت شد

قدردانی نمایندگان شهرداری منطقه 7 ناحیه 1 از دکتر سید یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی به مناسبت روز پزشک

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-نمایندگان-شهرداری-منطقه-7-ناحیه-1-از-دکتر-سید-یوسف-مجتهدی-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-به-مناسبت-روز-پزشک/160646

شهرداری_منطقه_7_ناحیه_1بیمارستان_کودکانبیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

آسفالت محوطه بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی توسط شهرداری منطقه 7 ناحیه 1

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/آسفالت-محوطه-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-توسط-شهرداری-منطقه-7-ناحیه-1/158960

شهرداری_منطقه_7_ناحیه_1سمیه_حاجوی خبرنگار مریم سپهوند تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...