1 مورد یافت شد

دکتر پورغریب از شروع ساخت دومین خوابگاه دانشجویی پسرانه در مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اردیبهشت خبر داد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/دکتر-پورغریب-از-شروع-ساخت-دومین-خوابگاه-دانشجویی-پسرانه-در-مجتمع-کوی-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-اردیبهشت-خبر-داد/153212

مجتمع_کوی_دانشگاه_علوم_پزشکی_تهرانمدیریت_امور_خوابگاه_هاساخت_خوابگاهخوابگاه_دانشجویی_پسرانه خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...