104 مورد یافت شد

برگزاری جلسه کمیته کووید 19 مرداد ماه 99 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-کووید-19-مرداد-ماه-99-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160129

مجتهدی رئیس بیمارستان، و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس، دکتر ترکاشوند پزشک مقیم اورژانس، رویا مجیدی مدیر پرستاری، آزیتا زارع سوپروایزر کنترل عفونت و یاسمین مولوی مسئول بهبود کیفیت برگزار شد. در این جلسه مسائل مربوط...

تبریک عید غدیر خم به کارکنان و بیماران در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تبریک-عید-غدیر-خم-به-کارکنان-و-بیماران--در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160077

مجتهدی رئیس بیمارستان به همراه رویا مجیدی مدیر پرستاری در بخش های مختلف بیمارستان حضور یافتند و عید غدیر خم را به کارکنان و بیماران بستری تبریک گفتند. دکتر سید یوسف مجتهدی به کارکنان و بیماران عیدی تقدیم کرد و رویا مجیدی هدایایی که خیران اهدا کرده بودند...

تبریک عید غدیر خم رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی به کارکنان و بیماران

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تبریک-عید-غدیر-خم-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی-به-کارکنان-و-بیماران-/160073

مجتهدی عکاس مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته اورژانس مرداد ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اورژانس-مرداد-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/160071

مجتهدی رئیس بیمارستان، و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر آرمن ملکیان رئیس بخش اورژانس، اشرف السادات داورزنی سرپرستار بخش اورژانس، عفت امام جمعه سرپرستار درمانگاه، یاسمین مولوی مسئول بهبود کیفیت، رویا مجیدی مدیر پرستاری، دکتر زهرا نوع پرست...

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش داخلی یک توسط رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-مدیریتی-ایمنی-بیمار-از-بخش-داخلی-یک-توسط-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159892

مجتهدی رئیس بیمارستان و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، رویا مجیدی مدیر پرستاری، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس، دکتر الهام شاهقلی رئیس بخش داخلی یک، محبوبه نوجوان سرپرستار بخش داخلی یک، یاسمین مولوی مسئول بهبود کیفیت، المیرا سیف کارشناس بهداشت...

برگزاری جلسه همفکری اعضای هیأت علمی گروه بیهوشی و رئیس اتاق عمل با رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-همفکری-اعضای-هیأت-علمی--گروه-بیهوشی-و-رئیس-اتاق-عمل-با-رئیس-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159799

مجتهدی رئیس بیمارستان، و با حضور دکتر منصور ملائیان رئیس اتاق عمل و بخش جراحی، دکتر پرستو آریانا متخصص بیهوشی، دکتر استاد علیپور مسئول گروه بیهوشی، و دکتر ملکیان زاده برگزار شد و مسائل مربوط به نحوه گردش کار سیستم بیهوشی در اتاق های عمل، نحوه برنامه ریزی...

برگزاری جلسه اعضای هیأت علمی گروه نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی در مورد نوزادان مبتلا به کووید 19

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه--اعضای-هیأت-علمی-گروه-نوزادان-بیمارستان-کودکان-بهرامی-در-مورد-نوزادان-مبتلا-به-کووید-19/159652

مجتهدی رئیس بیمارستان، دکتر مریم ویسی زاده رئیس بخش NICU1، دکتر کامیار کامرانی رئیس بخش NICU2، دکتر محسن جعفری معاون درمان، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس، رویا مجیدی مدیر پرستاری، و دکتر پیمانه علیزاده طاهری رئیس بخش داخلی نوزادان برگزار شد و در مورد نحوه...

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد، دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-اقتصاد،-دارو،-درمان-و-تجهیزات-پزشکی--بیمارستان--بهرامی/159651

مجتهدی رئیس بیمارستان بهرامی، و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، الهه نوه حسینی مسئول حسابداری، مهندس حسین کامرانی مسئول امور اداری، علیرضا ابراهیمی مسئول درآمد و ترخیص، شهلا حیدری نسب مسئول ایمنی بیمار، رویا مجیدی مدیر پرستاری، دکتر پاکروان مسئول...

برگزاری جلسه کمیته مدیریت اجرایی مرداد ماه در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته-مدیریت-اجرایی-مرداد-ماه-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159642

مجتهدی رئیس بیمارستان، و با حضوردکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس، دکتر محسن جعفری معاون درمان، دکتر حسین شعبانی معاون آموزشی، و رویا مجیدی مدیر پرستاری برگزار شد و مسائل مربوط به مادران باردار همراه بیمار کودک، استانداردهای...

برگزاری جلسه کمیته بهبود کیفیت در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-کمیته--بهبود-کیفیت-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/159483

مجتهدی رئیس بیمارستان، و با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، دکتر زهرا نوع پرست مشاور رئیس، رویا مجیدی مدیر پرستاری، مهندس حسین کامرانی مسئول امور اداری، الهه نوه حسینی مسئول حسابداری، علیرضا ابراهیمی مسئول درآمد و ترخیص، و یاسمین مولوی مسئول بهبود...