18 مورد یافت شد

اطلاعیه مدیریت امور خوابگاه ها درخصوص دانشجویان ساکن استان تهران، البرز و دوره آموزش آزاد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/اطلاعیه-مدیریت-امور-خوابگاه-ها-درخصوص-دانشجویان-ساکن-استان-تهران،-البرز-و-دوره-آموزش-آزاد/159377

مدیریت_امور_خوابگاه_هاتخلیه_خوابگاه_ها خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تمدید ثبت نام خوابگاه های دانشجويی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تمدید-ثبت-نام-خوابگاه-های-دانشجويی/159022

مدیریت_امور_خوابگاه_ها خبرنگار حسین شیخ محمدی اخبار مرتبط آغاز ثبت نام از متقاضيان خوابگاه های دانشجويی ثبت نام از دانشجويان قديمي ساكن در خوابگاه ها كه متقاضي تمديد سكونت در مهرماه سال تحصيلي 97 - 1396 مي باشند، به...

ثبت نام خوابگاه های دانشجويی آغاز شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/ثبت-نام-خوابگاه-های-دانشجويی-آغاز-شد/158635

مدیریت_امور_خوابگاه_هااطلاعیه_مدیریت_امور_خوابگاه_هاثبت_نام_خوابگاهخوابگاهتمدید_خوابگاه خبرنگار حسین شیخ محمدی تصاویر اخبار مرتبط آغاز ثبت نام از متقاضيان خوابگاه های دانشجويی برای سكونت در تابستان...

شورای اسکان معاونت دانشجویی فرهنگی به منظور بررسی پذیرش دانشجویان در خوابگاه ها تشکیل شد

https://pr.tums.ac.ir/عکس/شورای-اسکان-معاونت-دانشجویی-فرهنگی-به-منظور-بررسی-پذیرش-دانشجویان-در-خوابگاه-ها-تشکیل-شد/156774

مدیریت_امور_خوابگاه_هامقابله_با_کرونا عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از پروژه های مجتمع کوی علوم پزشکی تهران بازدید کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/معاون-دانشجویی-فرهنگی-دانشگاه-از-پروژه-های-مجتمع-کوی-علوم-پزشکی-تهران-بازدید-کرد/156760

مدیریت_امور_خوابگاه_ها خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط بازدید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از مجتمع خوابگاه های کوی علوم پزشکی تهران لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

سومین جلسه شورای اسکان خوابگاه های دانشجویی در سال 99 برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/سومین-جلسه-شورای-اسکان-خوابگاه-های-دانشجویی-در-سال-99-برگزار-شد/156586

مدیریت_امور_خوابگاه_هادکتر_پورغریب خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه بررسی محل احداث خوابگاه بوستان 3 کوی دانشگاه برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-بررسی-محل-احداث-خوابگاه-بوستان-3-کوی-دانشگاه-برگزار-شد/155364

مدیریت_امور_خوابگاه_هادکتر_پورغریب خبرنگار حسین شیخ محمدی گالری عکس مرتبط برگزاری جلسه بررسی ساخت خوابگاه دانشجویی بوستان 3 پسران در مجتمع کوی باحضور مسئولان دانشگاه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

برگزاری جلسه بررسی ساخت خوابگاه دانشجویی بوستان 3 پسران در مجتمع کوی باحضور مسئولان دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-جلسه-بررسی-ساخت-خوابگاه-دانشجویی-بوستان-3-پسران-در-مجتمع-کوی-باحضور-مسئولان-دانشگاه/153702

مدیریت_امور_خوابگاه_هامعاونت_دانشجویی_فرهنگی عکاس حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مدیر امور خوابگاه ها آغاز طرح نوسازی خوابگاه دانشجویی بوستان 3 را اعلام کرد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/مدیر-امور-خوابگاه-ها-آغاز-طرح-نوسازی-خوابگاه-دانشجویی-بوستان-3-را-اعلام-کرد/153286

مدیریت_امور_خوابگاه_ها خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

همزمان با میلاد باسعادت حضرت ولیعصر (عج)، اینترنت خوابگاه متاهلین دانشگاه راه اندازی شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/همزمان-با-میلاد-باسعادت-حضرت-ولیعصر-(عج)،-اینترنت-خوابگاه-متاهلین-دانشگاه-راه-اندازی-شد/153260

مدیریت_امور_خوابگاه_هاواحد_فناوری_اطلاعات_معاونت_دانشجویی خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...