4 مورد یافت شد

برگزاری نشست مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان با مسئولان پرستاری با حضور رئیس بیمارستان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/برگزاری-نشست-مدیر-پرستاری-مرکز-طبی-کودکان-با-مسئولان-پرستاری-با-حضور-رئیس-بیمارستان/159009

مسئولان_پرستاری عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری نشست اضطراری مدیر امور پرستاری دانشگاه با مدیران پرستاری بیمارستان‌های دولتی تابعه برای مقابله با کرونا ویروس

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/گزارش-تصویری-نشست-اضطراری-مدیر-امور-پرستاری-دانشگاه-با-مدیران-پرستاری-بیمارستان‌های-دولتی-تابعه-برای-مقابله-با-کرونا-ویروس/151166

مسئولان_پرستاریکرونا_ویروس_2019مقابله_با_ویروس_کرونا عکاس نجمه باهو لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

#مدیریت-امور-پرستاری-دانشگاه

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-فوری-مدیر-امور-پرستاری-دانشگاه-با-مدیران-پرستاری-بیمارستان‌های-دولتی-تابعه-برای-مقابله-با-کرونا-ویروس/151162

مسئولان_پرستاری خبرنگار نجمه باهو گالری عکس مرتبط گزارش تصویری نشست اضطراری مدیر امور پرستاری دانشگاه با مدیران پرستاری بیمارستان‌های دولتی تابعه برای مقابله با کرونا ویروس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...

نشست مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان با مسئولان پرستاری با موضوع کروناویروس 2019

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-مدیر-پرستاری-مرکز-طبی-کودکان-با-مسئولان-پرستاری-با-موضوع-کروناویروس-2019/150937

مسئولان_پرستاریمرکز_طبی_کودکان خبرنگار مهدیگلپایگانی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...