1 مورد یافت شد

تاکید مدیر تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی دانشگاه بر بررسی مجدد برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشکده ها با لحاظ نمودن منابع مالی و ضرورت های اداری

https://pr.tums.ac.ir/دانشکده-ها/تاکید-مدیر-تحول،-نوسازی-و-مطالعات-کاربردی-دانشگاه-بر-بررسی-مجدد-برنامه-های-آموزشی،-پژوهشی،-فرهنگی-دانشکده-ها-با-لحاظ-نمودن-منابع-مالی-و-ضرورت-های-اداری-/158991

مطالعات_کاربردی_دانشگاهدانشکده_پرستاری_و_ماماییدانشگاه_علوم_پزشکی_تهران خبرنگار شيما ساداتعطري تصاویر گالری عکس مرتبط جلسههیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود...