5 مورد یافت شد

برگزاری چهارمین نشست غیرحضوری روسای دبیرخانه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی و رؤسای خانه مشارکت مردم در سلامت استان ها

https://pr.tums.ac.ir/نمایش-خبر-آرشیو/برگزاری-چهارمین-نشست-غیرحضوری-روسای-دبیرخانه-های-کارگروه-سلامت-و-امنیت-غذایی-و-رؤسای-خانه-مشارکت-مردم-در-سلامت-استان-ها-/161306

معاونت_فرهنگی خبرنگار سید محمد حسینمیری طامه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری اولین جلسه مجازی مسئولان فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-مجازی-مسئولان-فرهنگی-واحدهای-تابعه-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/160756

معاونت_فرهنگی_دانشگاه_دکتر_محمدحسین_صادقیان خبرنگار فهیمهنجاری تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

سومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/سومین-جلسه-شورای-تخصصی-فرهنگی-اجتماعی-برگزار-شد/160397

معاونت_فرهنگی خبرنگار سید محمد حسینمیری طامه گالری عکس مرتبط برگزاری سومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

برگزاری اولین جلسه گروه پایش و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی در دفتر معاونت فرهنگی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-گروه-پایش-و-پژوهش-های-فرهنگی-و-اجتماعی-در-دفتر-معاونت-فرهنگی/160300

معاونت_فرهنگی خبرنگار سید محمد حسینمیری طامه لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات برتر کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، تمدید شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/مهلت-ارسال-آثار-به-جشنواره-تجربیات-برتر-کانون‌های-فرهنگی-و-انجمن‌های-علمی-وزارت-بهداشت،-تمدید-شد/155772

معاونت_فرهنگی_و_دانشجویی_وزارت_بهداشتجشنواره_تجربیات_برتر_کانون‌های_فرهنگیانجمن‌های_علمی_وزارت_بهداشتمهلت_ارسال_آثار خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...