1 مورد یافت شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره تجربیات برتر کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، تمدید شد

https://pr.tums.ac.ir/معاونت-ها-و-مراکز-ستادی/مهلت-ارسال-آثار-به-جشنواره-تجربیات-برتر-کانون‌های-فرهنگی-و-انجمن‌های-علمی-وزارت-بهداشت،-تمدید-شد/155772

معاونت_فرهنگی_و_دانشجویی_وزارت_بهداشتجشنواره_تجربیات_برتر_کانون‌های_فرهنگیانجمن‌های_علمی_وزارت_بهداشتمهلت_ارسال_آثار خبرنگار حسین شیخ محمدی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...