3 مورد یافت شد

بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز تحقیقات بهداشت باروری در بیمارستان امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-معاون-تحقیقات-و-فناوری-دانشگاه-از-مرکز-تحقیقات-بهداشت-باروری-در-بیمارستان-امام-خمینی-(ره)/163843

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز تحقیقات بهداشت باروری در بیمارستان امام خمینی (ره) گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/08/28- 09:32 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-معاون-تحقیقات-و-فناوری-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران-از-ساختمان-جدید-مرکز-رشد-واحدهای-فناوری-فراورده-های-دارویی/162979

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی در راستای هم افزایی و مساعدت در تکمیل ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی دکتر محمدعلی صحرائیان و هیئت همراه از ساختمان جدید...

نشست گزارش وضعیت گرنت های کووید ۱۹ در دانشگاه و راهکار بهره مندی پژوهشگران از اطلاعات حوزه بالین با حضور معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نشست-گزارش-وضعیت-گرنت-های-کووید-۱۹-در-دانشگاه-و-راهکار-بهره-مندی-پژوهشگران-از-اطلاعات-حوزه-بالین-با-حضور-معاون-تحقیقات-و-فناوری-برگزار-شد/153663

معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/02/02- 09:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نشست گزارش وضعیت گرنت های کووید ۱۹ در دانشگاه و...