1439 مورد یافت شد

بازدید تیم بازرسی شهرستان از تعدادی باشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/بازدید-تیم-بازرسی-شهرستان-از-تعدادی-باشگاه-زنانه-در-راستای-بررسی-محدودیت-های-اعلامی-ستاد-کرونای-شهرستان-اسلامشهر/164152

بازدید تیم بازرسی شهرستان از تعدادی باشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/06- 11:27 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

پلمپ تعدادی آرایشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت‌های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/پلمپ-تعدادی-آرایشگاه-زنانه-در-راستای-بررسی-محدودیت‌های-اعلامی-ستاد-کرونای-شهرستان-اسلامشهر/164151

پلمپ تعدادی آرایشگاه زنانه در راستای بررسی محدودیت‌های اعلامی ستاد کرونای شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/06- 11:26 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

گشت شبانه تیم بازرسی از مراکز گروه چهارم شغلی در راستای اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید_19(طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) در اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/گشت-شبانه-تیم-بازرسی-از-مراکز-گروه-چهارم-شغلی-در-راستای-اجرای-برنامه-مدیریت-و-کنترل-اپیدمی-کووید_19(طرح-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی)-در-اسلامشهر/164150

گشت شبانه تیم بازرسی از مراکز گروه چهارم شغلی در راستای اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید_19(طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) در اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/06- 11:24 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

تجهیز دو مرکز اکبرآباد و شماره 10 مرکز بهداشت جنوب تهران برای پیشگیری از کرونا

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تجهیز-دو-مرکز-اکبرآباد-و-شماره-10-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-برای-پیشگیری-از-کرونا/164098

تجهیز دو مرکز اکبرآباد و شماره 10 مرکز بهداشت جنوب تهران برای پیشگیری از کرونا گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/06- 06:50 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> تجهیز دو...

برگزاری دومین جلسه مسئولان فنی پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت در شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-دومین-جلسه-مسئولان-فنی-پایگاه‌های-سلامت-و-خانه‌های-بهداشت-در-شهرستان-اسلامشهر/164122

برگزاری دومین جلسه مسئولان فنی پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت در شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/05- 12:03 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

نظارت عطاری‌های موجود سطح شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/نظارت-عطاری‌های-موجود-سطح-شهرستان-اسلامشهر/164120

نظارت عطاری‌های موجود سطح شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/05- 11:57 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> نظارت عطاری‌های موجود سطح شهرستان...

برگزاری اولین جلسه کمیته پایش و نظارت با محوریت اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-اولین-جلسه-کمیته-پایش-و-نظارت-با-محوریت-اجرای-طرح-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-در-شهرستان-اسلامشهر/164119

برگزاری اولین جلسه کمیته پایش و نظارت با محوریت اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/05- 11:53 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری جلسه هماهنگی در راستای بسیج ملی مدیریت و کنترل کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور با سپاه شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-هماهنگی-در-راستای-بسیج-ملی-مدیریت-و-کنترل-کووید–۱۹-به-شیوه-محله-و-خانواده-محور-با-سپاه-شهرستان-اسلامشهر/164074

برگزاری جلسه هماهنگی در راستای بسیج ملی مدیریت و کنترل کووید-۱۹ به شیوه محله و خانواده محور با سپاه شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/04- 13:06 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

تشکیل جلسه مجازی با موضوع «برنامه بهسازی محیط روستا» ویژه بهورزان خانه‌های بهداشت اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/تشکیل-جلسه-مجازی-با-موضوع--«برنامه-بهسازی-محیط-روستا»-ویژه-بهورزان-خانه‌های-بهداشت-اسلامشهر/164073

تشکیل جلسه مجازی با موضوع«برنامه بهسازی محیط روستا» ویژه بهورزان خانه‌های بهداشت اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/04- 13:05 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت واحد کنترل و نظارت بخشداری احمدآباد مستوفی

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/گشت-مشترک-بازرسی-از-واحدهای-صنفی-با-محوریت-واحد-کنترل-و-نظارت-بخشداری-احمدآباد-مستوفی/164056

گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت واحد کنترل و نظارت بخشداری احمدآباد مستوفی گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/09/04- 10:16 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...