1559 مورد یافت شد

قدردانی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از همکاری به‌موقع رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فاش این شهرستان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-مدیر-شبکه-بهداشت-و-درمان-اسلامشهر-از-همکاری-به‌موقع-رئیس-پلیس-اطلاعات-و-امنیت-فاش-این-شهرستان/169589

قدردانی مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از همکاری به‌موقع رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فاش این شهرستان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/07- 10:20 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه آموزشی واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ویژه مراقبین سلامت و بهورزان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-آموزشی-واحد-سلامت-خانواده-شبکه-بهداشت-و-درمان-اسلامشهر-ویژه-مراقبین-سلامت-و-بهورزان/169588

جلسه آموزشی واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر ویژه مراقبین سلامت و بهورزان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/07- 09:56 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری نشست صمیمانه مدیریت شبکه بهداشت و درمان با رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات‌فروشان شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-نشست-صمیمانه-مدیریت-شبکه-بهداشت-و-درمان-با-رئیس-اتحادیه-خواربار-و-لبنیات‌فروشان-شهرستان-اسلامشهر/169585

برگزاری نشست صمیمانه مدیریت شبکه بهداشت و درمان با رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات‌فروشان شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/07- 09:44 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برنامه‌های شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر به مناسبت روز هوای پاک

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برنامه‌های-شبکه-بهداشت-و-درمان-اسلامشهر-به-مناسبت-روز-هوای-پاک/169583

برنامه‌های شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر به مناسبت روز هوای پاک گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/07- 09:38 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : --> برنامه‌های شبکه بهداشت...

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/قدردانی-وزیر-بهداشت-از-انتشار-کتاب-مسیرنمای-پیشرفت-مدیریت-کووید-19-در-دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران/169435

قدردانی وزیر بهداشت از انتشار کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی تهران گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/04- 10:59 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری کلاس آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری کرونا مرکز بهداشت جنوب تهران در برنامه شاد در دبیرستان دخترانه شهید پارسائیان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-کلاس-آموزشی-نقش-تغذیه-در-پیشگیری-از-بیماری-کرونا-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-در-برنامه-شاد-در-دبیرستان-دخترانه-شهید-پارسائیان/169433

برگزاری کلاس آموزشی نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری کرونا مرکز بهداشت جنوب تهران در برنامه شاد در دبیرستان دخترانه شهید پارسائیان گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/04- 10:49 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه :...

برگزاری نشست مشترک واحد نظارت بر درمان شهرستان با اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری--نشست-مشترک-واحد-نظارت-بر-درمان-شهرستان-با-اعضای-هیئت‌مدیره-نظام-پزشکی-اسلامشهر/169374

برگزارینشست مشترک واحد نظارت بر درمان شهرستان با اعضای هیئت‌مدیره نظام پزشکی اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/11/01- 12:12 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری نشست هماهنگی در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-اسلامشهر/برگزاری-نشست-هماهنگی-در-راستای-طرح-شهید-حاج-قاسم-سلیمانی-با-نمایندگان-بسیج-ادارات-شهرستان-اسلامشهر/169300

برگزاری نشست هماهنگی در راستای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با نمایندگان بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/30- 13:42 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

برگزاری جلسه آموزشی مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت بسیج ملی تغذیه با کارشناسان سلامت

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-آموزشی-مرکز-بهداشت-جنوب-تهران-به-مناسبت-بسیج-ملی-تغذیه-با-کارشناسان-سلامت-/169253

برگزاری جلسه آموزشی مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت بسیج ملی تغذیه با کارشناسان سلامت گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/30- 06:56 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...

جلسه هماهنگی با فرمانده بسیج سلمان فارسی و تحیت در راستای اجرای فاز دوم طرح شهید قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-هماهنگی-با-فرمانده-بسیج-سلمان-فارسی-و-تحیت-در-راستای-اجرای-فاز-دوم-طرح-شهید-قاسم-سلیمانی-در-شهرستان-اسلامشهر/169230

جلسه هماهنگی با فرمانده بسیج سلمان فارسی و تحیت در راستای اجرای فاز دوم طرح شهید قاسم سلیمانی در شهرستان اسلامشهر گالری عکس مرتبط تاریخ انتشار : 99/10/29- 13:58 تعداد بازدید خبر : زمان مطالعه : ...