15 مورد یافت شد

مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تشکیل-جلسه-بحران-در-مرکز-طبی-کودکان-قطب-علمی-طب-کودکان-کشور/161839

کمیته_بحران عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

تشکیل جلسه کمیته بحران بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/بیمارستان-ها/تشکیل-جلسه-کمیته-بحران-بیمارستان-شریعتی/161565

کمیته_بحران خبرنگار فرانکمعصومي فرد لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/عکس/تشکیل-جلسه-کمیته-بحران-در-بیمارستان-مرکز-طبی-کودکان/161314

کمیته_بحرانمرکز_طبی_کودکان عکاس لیلایوسفی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه مدیریت و رهبری بیمارستان شریعتی با حضور دبیران کمیته بحران برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار-کرونا/جلسه-مدیریت-و-رهبری-بیمارستان-شریعتی-با-حضور-دبیران-کمیته-بحران-برگزار-شد/160637

کمیته_بحران خبرنگار فرانکمعصومي فرد گالری عکس مرتبط برگزاریجلسه هیئت رئیسه بیمارستان شریعتی لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه تیرماه کمیته بحران، بهداشت حرفه ای و مدیریت اجرایی در بیمارستان آرش

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-تیرماه-کمیته-بحران،-بهداشت-حرفه-ای-و-مدیریت-اجرایی-در-بیمارستان-آرش/159480

کمیته_بحران_وبهداشت_حرفه_اییکمیته_مدیریت_اجرایی خبرنگار سارا احمدی زاده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه زیرگروه کمیته بحران در مرکز طبی کودکان

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/برگزاری-جلسه-زیرگروه-کمیته-بحران-در-مرکز-طبی-کودکان/158919

کمیته_بحرانقطب_علمی_طب_کودکان_کشور خبرنگار لیلایوسفی تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

جلسه کمیته بحران بیمارستان شریعتی با حضور اعضا برگزار شد

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/جلسه-کمیته-بحران-بیمارستان-شریعتی-با-حضور-اعضا-برگزار-شد/158439

کمیته_بحران_بیمارستان_شریعتی خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

برگزاری جلسه کمیته بحران به صورت وبینار در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/برگزاری-جلسه-کمیته-بحران-به-صورت-وبینار-در-بیمارستان-فوق-تخصصی-کودکان-بهرامی/155476

کمیته_بحرانوبیناربیمارستان_فوق_تخصصی_کودکان_بهرامیدکتر_سید_یوسف_مجتهدیدکتر_اکبر_احمدی خبرنگار مریم سپهوند لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

هجدهمین جلسه کمیته بحران مجتمع با محوریت چگونگی مدیریت ویروس کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

https://pr.tums.ac.ir/گزارش-تصویری/-هجدهمین-جلسه-کمیته-بحران-مجتمع-با-محوریت-چگونگی-مدیریت-ویروس-کرونا-در-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی(ره)/152652

کمیته_بحران_مجتمعمجتمع_بیمارستانی_امامکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس شهرهبیات اخبار مرتبط در راستای کنترل و مدیریت بحران کرونا شانزدهمین جلسه کمیته بحران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد در شانزدهمین...

جلسه مدیریت بحران برای بررسی برنامه‌های کنترل بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی

https://pr.tums.ac.ir/کرونا-فیلم/جلسه-مدیریت-بحران-برای-بررسی--برنامه‌های-کنترل-بیماری-کرونا--در-بیمارستان-شریعتی/152046

کمیته_بحرانکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم خبرنگار فرانکمعصومي فرد تصاویر اخبار مرتبط برگزاری جلسه گروه مدیریت بحران بیماری کرونا در بیمارستان شریعتی دبیر علمی کمیته کنترل عفونت بیمارستان شریعتی...