2 مورد یافت شد

گزارش ویدئویی از پخش زنده اینستاگرامی اساتید گروه عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با محوریت کرونا ویروس

https://pr.tums.ac.ir/فیلم/گزارش-ویدئویی-از-پخش-زنده-اینستاگرامی-اساتید-گروه-عفونی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)-با-محوریت-کرونا-ویروس/152436

گروه_عفونی_مجتمع_بیمارستانی_امامپخش_زنده فیلمبردار/ تدوین کننده لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...

گزارش تصویری از ارتباط زنده اینستاگرام با اساتید گروه عفونی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

https://pr.tums.ac.ir/گزارش-تصویری/گزارش-تصویری-از-ارتباط-زنده-اینستاگرام-با-اساتید-گروه-عفونی-مجتمع-بیمارستانی-امام-خمینی-(ره)

گروه_عفونی_مجتمع_بیمارستانی_امامکرونا_ویروس_را_شکست_میدهیم عکاس لیست اخبار 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ارسال...