1 مورد یافت شد

دومین همایش ملی التهاب

https://pr.tums.ac.ir/اخبار/دومین-همایش-ملی-التهاب-با-موضوع-التهاب-شدید-در-کرونا-25-تا-27-آذر-99،-به-صورت-حضوری-و-مجازی--برگزار-خواهد-شد/158956

covid-19_ خبرنگار الناز واحدي اخبار مرتبط برگزاری دومین جلسه کمیته چاپ کتاب نخستین همایش ملی التهاب در دومین جلسه کمیته چاپ کتاب نخستین همایش ملی التهاب علاوه بر رایزنی در خصوص چاپ کتاب نخستین همایش ملی التهاب،درباره...