محتوای خبری دانشکده بهداشت

لیست اخبار صفحه :1
 برگزاری نشست علمی رسانه ای؛ زلزله تهران، چقدر دور چقدر نزدیک چقدر آماده در دانشکده بهداشت

برگزاری نشست علمی رسانه ای؛ زلزله تهران، چقدر دور چقدر نزدیک چقدر آماده در دانشکده بهداشت

دکتر استاد تقی زاده گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌ها برای آمادگی در برابر زلزله در تهران سرمایه‌گذاری روی آمادگی مردمی است و ارتقای توان آمادگی موثرترین راه برای مقابله در برابر این بحران احتمالی است.

برگزاری اختتامیه دومین مدرسه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی آب های نیلگون خلیج فارس

برگزاری اختتامیه دومین مدرسه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی آب های نیلگون خلیج فارس

دومین مدرسه میدانی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت با حضور فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران منطقه بر روی آب های خلیج همیشه فارس برگزار شد.

دومین دوره میدانی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در بندرعباس

دومین دوره میدانی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در بندرعباس

دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین دوره عملی سلامت در بلایا و حوادث کشور را برای آموزش‌های علمی و تبدیل آن به اقدام عملی در بندرعباس آغاز کرد.

بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت در بازدید از دانشکده بهداشت گفت: باید به جای واژه بهداشت و درمان از واژه سلامت استفاده کنیم و توجه بیشتری به پیشگیری کنیم چرا که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.