محتوای خبری دانشکده بهداشت

طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

به همت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی، تدوین و تولید محتوای مجازی درس مدیریت خطر حوادث و بلایا اجرا شد.

پیام دکتر ندافی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام دکتر ندافی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس دانشکده بهداشت در پیامی پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس این دانشکده را گرامی داشت و نوشت: امروز دانشکده بهداشت به عنوان تنها قطب علمی ـ آموزشی علوم بهداشتی کشور جایگاه ممتاز و برجسته‌ای در آموزش عالی کشور دارد و از نظر تنوع بالای رشته‌ها و گروه‌های آموزشی، برخورداری از اساتید برجسته با سوابق درخشان علمی و مدیریتی، قدمت، وسعت و زیرساخت‌های قوی و تعداد بالای دانش آموخته و دانشجوی داخلی و خارجی، پزوهش های کاربردی و مورد نیاز جامعه در کشور و منطقه پیشتاز است.

عضویت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه کاری بی خانمانی، مسکن  و بلایا در همه گیری کووید 19 دانشگاه کلوریدای آمریکا

عضویت دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه کاری بی خانمانی، مسکن و بلایا در همه گیری کووید 19 دانشگاه کلوریدای آمریکا

دپارتمان سلامت در حوادث و بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه کاری بی خانمانی، مسکن و بلایا در همه گیری کووید 19 دانشگاه کلوریدای آمریکا عضو شد.