محتوای خبری دانشکده بهداشت

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی از روش به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت برگزار می شود

کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی از روش به‌کارگیری تفکر سیستمی برای مدیران و محققان نظام سلامت برگزار می شود

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت مؤسسه نیماد کارگاه بین‌المللی ظرفیت‌سازی از روش به‌کارگیری تفکر سیستمی را برای مدیران و محققان نظام سلامت در قالب گرنت Bridging و با همکاری دانشگاه بازل سوییس برگزار می‌ کند.

دکتر کریمی: در دانشگاه علوم پزشکی تهران نگاه ملی داریم و کار ملی می کنیم
افتتاح آزمایشگاه شماره 2 مرکز ملی آنفلوانزای دانشکده بهداشت

دکتر کریمی: در دانشگاه علوم پزشکی تهران نگاه ملی داریم و کار ملی می کنیم

آزمایشگاه شماره 2 مرکز ملی آنفلوانزای دانشکده بهداشت با حضور دکتر عباسعلی کریمی رئیس دانشگاه، دکتر محمود بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، دکتر محمدعلی صحراییان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر ماشاالله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر کاظم ندافی رئیس دانشکده، دکتر طلعت مختاری آزاد رئیس مرکز ملی انفلوانزا، دکتر وحید سلیمی مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده و برخی از اعضای هیئت علمی و کارکنان آزمایشگاه به بهره برداری رسمی رسید.

افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزای دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه

افتتاح آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوآنزای دانشکده بهداشت با حضور رئیس دانشگاه

آزمایشگاه شماره دو مرکز ملی آنفلوانزا دانشکده بهداشت با حضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس و دکتر محمود بیگلر و دکتر محمدعلی صحرائیان به ترتیب معاونان توسعه و تحقیقات‌وفناوری دانشگاه روز دوشنبه 20 بهمن 99 افتتاح شد.

رئیس و اعضای گروه واکنش سریع کووید 19 منصوب شدند

رئیس و اعضای گروه واکنش سریع کووید 19 منصوب شدند

وزیر بهداشت در حکمی دکتر مسعود یونسیان عضو هیئت علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به عنوان عضو گروه واکنش سریع کووید 19 منصوب کرد.