محتوای خبری معاونت فرهنگی

برگزاری جلسه مشترک مدیران سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در مجمع خیرین استان تهران

برگزاری جلسه مشترک مدیران سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در مجمع خیرین استان تهران

مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به همت مجمع خیرین استان و حمایت مشاور وزیر، همکاری خوبی بین سه دانشگاه علوم پزشکی پایتخت برای رفع موانع و جلب مشارکت حداکثری خیرین ایجاد شده است.